Suomi on Euroopan digiykkönen – silti lisää panoksia

Euroopan komissio listasi Suomen Euroopan digiykköseksi, mutta kertoi myös heikot kohdat, jotka olivat hidas tekoälyn ja datankäsittelyn käyttöönotto. Niihin kannattaa panostaa lisää ja yksi uusi mahdollisuus on syksyllä käynnistyvä AI-TIE Etelä-Suomi -sovellushanke.

Tekoälyratkaisut yleistyvät maailmalla hurjaa vauhtia, mutta suurimpia hyötyjiä ovat olleet isot ja monikansalliset yritykset. Tutkimukset eri puolilta Eurooppaa ovat osoittaneet, että pienet ja keskisuuret yritykset kokevat tekoälyn hyödyntämisen edelleen haastavaksi.

Siitä kertoo myös Euroopan komission Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan uusi DESI-indeksi, jonka mukaan digitalisaatio edistyy useimmissa jäsenmaissa, mutta yrityksissä keskeisten digitaaliteknologioiden, kuten tekoälyn ja massadatan, käyttöönotto on edelleen vähäistä.

Suomi sijoittui nyt vertailussa ensimmäiseksi oltuaan viime vuonna toisena. Suomien lisäksi Tanska, Alankomaat ja Ruotsi ovat EU:n edelläkävijämaita. Toisaalta näissäkin maissa esiintyy puutteita keskeisillä aloilla.

Kehittyneiden digitaaliteknologioiden, kuten tekoälyn ja massadatan, käyttöönottoaste on edelleen usein  alle 30 prosenttia, mikä on hyvin kaukana vuodelle 2030 asetetusta digitaalisen vuosikymmenen tavoitteesta eli 75 prosentista. Ongelmana on myös laaja-alainen osaamisen puute, joka hidastaa yleistä edistymistä ja johtaa digitaaliseen syrjäytymiseen.

Keskeisten teknologioiden käyttöönotosta voidaan todeta, että yritykset ovat koronaviruspandemian aikana panostaneet digitaalisten ratkaisujen käyttöön. Esimerkiksi pilvipalvelujen käyttöaste on noussut 34 prosenttiin. Sen sijaan tekoälyn ja massadatan käyttöasteet ovat yritysmaailmassa vain 8 ja 14 prosenttia (tavoitteena on 75 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Suomen osalta tekoälykehityksen edistymistä on auttanut osaltaan Helsingissä toimivan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoima, ja kymmeniä pieniä ja keskisuuria yrityksiä opastanut AI-TIE- hankel. Se saa jatkoa syksystä uuden AI-TIE Etelä-Suomen muodossa.

Käynnistyvän uuden AI-TIE Etelä-Suomi -hankkeen tavoitteena on tuoda tekoälyratkaisut myös pienten ja keskisuurten yritysten ulottuville.  Hanke toimii AI-TIE – Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille -hankkeen rinnalla. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Haaga-Helia ja Laurea ammattikorkeakoulut sekä Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor.

Lisää: Lisää DESI2022-indeksistä ja tuloksista (LINKKI), maakohtaiset tiedot (LINKKI) ja AI-TIE Etelä-Suomi -hankekortti (LINKKI).

Kuvituskuva: Haaga-Helia