Algoritmien tilalle halutaan käyttäjät

Digipalveluyritykset Solita ja Alice Labs ovat julkistaneet tutkimuksen, joka porautuu algoritmeja enemmän tekoälypohjaisten suosittelujärjestelmien ja käyttäjän suhteeseen. Viidessä maassa toteutettu tutkimus on osa kaksivuotista Everyday AI -hanketta. Tarkoitus on korvata nykyiset algoritmit käyttäjien omilla suosituksilla.

Selvityksen tulokset kyseenalaistavat yritysten mukaan käyttäjän nykyisen roolin suoratoistojärjestelmien passiivisena vastaanottajana. Tämän hetken tekoälypohjaiset suosittelujärjestelmät pyrkivät pitkälti rakentamaan suosituksensa autonomisesti käyttäjän käyttäytymisen perusteella.

Tutkijat muistuttavat, että tämä voi kuitenkin johtaa paikkansapitämättömiin johtopäätöksiin, koska sekä käyttökonteksti että käyttäjien odotukset muuttuvat taajaan. Raportti suositteleekin koneen ja ihmisen luovempaa yhteistyötä tarjoamalla käyttäjille monipuolisempia vuorovaikutustapoja.

”Henkilökohtaisille suositteluille asetut odotukset vaihtelevat riippuen käyttäjän senhetkisistä mielihaluista, vireystilasta ja käyttökontekstista. Kun juopa tarjottujen suositusten ja käyttäjän todellisten odotusten välille kasvaa käyttäjän näkökulmasta liian isoksi, käyttäjän ja suosittelujärjestelmän välille muodostuu jännite. Tätä jännitettä täysin autonomisesti toimivan järjestelmän on usein erittäin vaikeaa ratkaista, kuvaa tutkija Kirsi Hantula Alice Labsista.

Tutkimuksen mukaan on aika siirtyä algoritmiuupumuksesta yhteistyöhön.  Sen sijaan, että suosittelujärjestelmistä pyritään rakentamaan kaiken kattavia autonomisia järjestelmiä, tutkijoiden suositus onkin tarjota käyttäjille jatkossa aiempaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omiin suositteluihinsa.

“Tulokset kyseenalaistavat nykyisen ajattelutavan, jossa käyttäjän rooli on passiivinen vastaanottaja, ja osoittavat tien kohti uutta tapaa ajatella suosittelun ja käyttäjän luovaa vuorovaikutusta”, uskoo Solitan Insight Lead Antti Rannisto.

Alice Labsin ja Solitan tutkimusraportti keskittyy erityisesti mobiili- ja verkkouutisten, sekä musiikki- ja videostriimauksen suosittelujärjestelmiin. Tutkimustulokset pohjautuvat 60:een suoratoistopalveluiden käyttäjien syvähaastatteluun USA:ssa, Kiinassa, Hollannissa, Intiassa ja Suomessa vuosien 2020–2021 aikana.  Alice Labs toteutti tutkimuksen yhteistyössä Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen kanssa ja sitä rahoitti Liikesivistysrahasto.

Lisää: Embracing user unpredictability -raportti 2022, vaatii rekisteröimisen (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock

https://hub.solita.fi/embracing-user-unpredictability-report