Suomi tarvitsee kyberturvan ammattilaisia ja lisää koulutusta

Digitalisaation syventyessä ja levitessä uusille elämän alueille kasvaa myös toimintojen varmistamisen ja turvaamisen tarve. Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että alan koulutusta on liian vähän eikä se vastaa teollisuuden tarpeita. Puutetta on tuhansista alan ammattilaisista, johon aiotaan vastata lisäkoulutuksella.

Kyberturvallisuutta opetetaan Suomen yliopistoissa toistaiseksi melko vähän. Aallon lisäksi Jyväskylän yliopistossa on kyberturvallisuuden maisteriohjelma tietojenkäsittelytieteiden yhteydessä.  Ja nyt Oulun yliopisto ilmoittaa vahvistavansa kyberturvan osaajien koulutusta.

Oulu painottaa koulutuksessaan erityisesti teknistä osaamisen. Päätavoite on, että koulutettava osaa suunnitella, kehittää, testata ja arvioida kyberturvallisia järjestelmiä, ohjelmistoja ja laitteita jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä. Koulutus sisältää laajempien monimutkaisten järjestelmien turvallisuuden tutkimista myös ihmisten ja prosessien näkökulmasta.

’’Koulutus nojautuu vahvasti siihen ja painottuu siksi teknisen osaamisen vahvistamiseen. Alan toivoisi kiinnostavan nuoria, koska työllistymisnäkymät ovat hyvät”, sanoo Oulun koulutuksesta vastaava kyberturvallisuuden professori Kimmo Halunen.

Käytännössä koulutusta tarjotaan Oulussa opiskelijoille ensi keväästä lähtien opintojen maisterivaiheen suuntautumisvaihtoehtona tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa. Kyberturvallisuuden alalle voi hakeutua opiskelemaan Ouluun myös ensi kevään yhteishaussa tietotekniikan hakukohteiden kautta.  Koulutuksesta valmistautuvat voivat toimia sen jälkeen yrityksissä esimerkiksi kyberturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen asiantuntijoina, haavoittuvuustutkijoina tai alan koulutustehtävissä.

Kuvituskuva: Oulun yliopisto