Tietoturvaseteleitä tarjolla – 15000 tai 100 000 euroa

Valtio tukee yrityksiä tietoturvan kehittämisessä suoralla rahatuella.  Joulukuun alusta voimaan tulevan uuden asetuksen mukaan yritykset voivat hakea tietoturvan parantamiseen ja kehittämiseen 15 000 tai 100 000 euron arvoisia tietoturvaseteleitä.

Uudenlainen tietoturvaseteli on suunnattu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Tietoturvasetelissä on kaksi suuruusluokkaa, joista pienempi seteli on enintään 15 000 euroa yritystä kohden.  Sitä voivat hyödyntää yritykset esimerkiksi tietojärjestelmiensä tarkastus- ja arviointityöhön tai henkilökunnan kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Suurempi tietoturvaseteli on arvoltaan enintään 100 000 euroa, ja se on tarkoitettu uhkamallinnuksiin ja hyökkäyksenestotestauksiin sekä näiden perusteella tarvittaviin välittömiin toimiin tietoturvan parantamiseksi.

Suuremmalla tietoturvasetelillä yritykset voivat kattaa 70 prosenttia tietoturvaprojektin kuluista, eli projektikustannusten omavastuu on 30 prosenttia.

Vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa liikenne- ja viestintäministeriön alalle on myönnetty tietoturvallisuuden kehittämiseen kuuden miljoonan euron määräraha.

Tietoturvaseteleitä voi hakea Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukselta (LINKKI) 1.12.2022 alkaen.

Kuvituskuva: Shutterstock