EU vaatii lisää sähköautojen lataus- ja vetytankkauspisteitä

Euroopan parlamentti haluaa varmistaa, että sähköautojen latauspisteitä pitäisi olla tulevaisuudessa minimissään EU-alueella 60 kilometrin välein ja vetytankkauspisteitäkin 100 kilometrin välein. EU:ssa on tällä hetkellä 377 000 latauspistettä.

Tänään hyväksytyn Euroopan Parlamentin kannan mukaan EU:n pääteillä on oltava ainakin yksi henkilöautojen sähkölatauspiste 60 kilometrin välein vuoteen 2026 mennessä.

Poikkeuksena olisi kuitenkin  syrjäseutuja ja harvaan liikennöityjä teitä varten: jos tiellä mitataan alle 1500 autoa päivässä, sille voi anoa poikkeuksellista 100 kilometrin vähimmäisetäisyyttä. Sama vaatimus koskisi myös rekkojen ja bussien tehokkaampia latauspisteitä, mutta vain TEN-T-runkoverkossa.

Mepit ehdottavat myös vetytankkauspisteiden lisäämistä EU:n pääteille 100 kilometrin välein (komissio esitti 150 kilometrin vähimmäisetäisyyttä) ja tämän toteuttamista nopeammin, jo vuoteen 2028 mennessä vuoden 2031 sijaan.

Uuden ehdotuksen mukaan sähkö- ja vetytankkaamisen on oltava avointa kaikenmerkkisille ajoneuvoille, ja maksamisen tulee olla helppoa, todetaan parlamentin kannassa. Latauspisteillä on näytettävä hinta kilowattituntia kohden ja vetytankkauspisteillä hinta kiloa kohden, jotta ne ovat vertailtavissa.

Lisäksi mepit haluavat, että EU perustaa vuoteen 2027 mennessä vaihtoehtoisten polttoainedatan yhteyspisteen, jonka kautta tieto saatavuudesta, odotusajoista ja hinnoista eri asemilla olisi saatavilla.

EU-maiden tulee esittää vuoteen 2024 mennessä suunnitelma, jolla se pääsee tavoitteisiin.

Kuvituskuva: Kempower