Valmet Automotive pilotoi monikamerarobotteja

Valmet Automotive ja Mapvision ovat kehittäneet toiminnaltaan joustavan monikameratekniikaan perustuvan hitsausrobottiaseman. Se on osa yhtiön Intelligent Manufacturing -kehitysohjelmaa, jota pilotoidaan yhtiön Uudenkaupungin innovaatiokeskuksessa.

Osana uuden älykkään valmistamisen ohjelmaa Valmet Automotive ja monikamerateknologiaan perustuvien digitaalisten laadunvalvontajärjestelmien valmistaja Mapvision ovat yhdistäneet osaamistaan hitsausasemaprojektissa.

Tuloksena on syntynyt itseään ohjaava hitsausasema ilman perinteisiä jigejä. Ratkaisu tarjoaa merkittävästi lisää joustavuutta tuotantoon. Siinä keskeinen rooli on Mapvisionin Smart Eye Cell -ratkaisulla, jossa yhdistyvät kameroiden lisäksi edistyksellinen laadunvalvontaohjelmisto ja mittauslaitteisto.

Ratkaisussa hitsausasemaan integroitu kameramittausjärjestelmä kertoo roboteille osien sijainnin ja asennon ennen liitosta ja tarkistaa liitoksen laadun jokaisen työvaiheen jälkeen.

Valmet Automotive pyrkii sen avulla vastaamaan muutokseen, jossa toimintaympäristö monimutkaistuu ja ennakointi vaikeutuu. Autojen sopimusvalmistajana yritys tarvitsee tulevaisuudessa lisää kyvykkyyttä tuotannon joustavuuteen, nopeuteen ja määriin liittyviin asiakastarpeisiin.

Perinteisten jäykkien, valmistusmalliin sidottujen tuotantolinjojen sijaan joustavien tuotantosolujen verkosto mahdollistaa pitkälle automatisoidun tehtaan, joka sopeutuu tuotannon tarpeisiin. Siksi yhtiölle  rakentuu autotehtaalle myös uusi innovaatiokeskus, jossa voidaan pilotoida laajalti erilaisia tuotantoratkaisuja.

Yhtiön tavoitteena on lisätä niiden avulla kykyä useiden tuotteiden yhtäaikaiseen valmistukseen, erilaisten prosessien hyödyntämiseen, tuottavuuden parantamiseen sekä samalla tuotantotarpeiltaan erilaisten asiakkaiden parempaan palvelemiseen.

Kuva: Valmet Automotiven hisausrobotteja suojakarsinassaan.