Droonit ja NTN-satelliitit avuksi viranomaisille

Pienkopterit eli droonit ja NTN-satelliittiyhteydet voivat auttaa viranomaisia onnettomuustilanteissa. Uusi Erillisverkkojen teknologian trendit -katsaus käsittelee niiden nykykäyttöä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.
Miehittämättömät ilma-alukset (UAV) ja erityisesti droonit ovat tulleet laajasti tutuiksi viimeistään tänä vuonna. Molemmat  ovat nousseet merkittäväksi sodankäynnin välineeksi Ukrainassa, ja havaintoja tuntemattomista drooneista on tehty kriittisen infrastruktuurin lähettyvillä myös muissa valtioissa. Drooneja voidaan käyttää myös ihmisellä turvaavissa ratkaisuissa.
dDroonien lisäksi toinen vahvassa kasvussa oleva turvallisuusteknologian trendi on matalan kiertoradan satelliitit. Myös satelliittien käyttö on jo olennaisessa roolissa varautumisen välineenä esimerkiksi Ukrainan sodassa. Lisäksi satelliittien sulautuminen mobiiliverkkoihin toisi varautumiseen uuden ulottuvuuden, kerrotaan Erillisverkkojen uudessa teknologiaselvityksessä.

Drooneissa käytettävän teknologian saatavuus ja hintojen lasku on tuonut ne nyt myös arkisempiin viranomaistehtäviin.

Kuva: Erillisverkot
”Pelastuslaitosten toimintaa voisi tukea kolaripaikalta saatavalla, esianalysoidulla ja rikastetulla videokuvalla jo ennen pelastusyksiköiden perille ehtimistä. Ensihoitoa on jo Alankomaissa tehostettu kuljettamalla drooneilla hälytyspaikalle defibrillaattoreita ja hoitotarvikkeita”, Erillisverkkojen kehityspäällikkö Janne Ahava kertoo.
Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa, drooni on usein nopein keino saada apua tai havaintoväline onnettomuuspaikalle. Suomessa on myös tutkittu drooniparvien etsintäalgoritmeja menestyksekkäästi.
”Toistaiseksi droonit ovat suorittaneet tehtävänsä useimmiten ihmiskäyttäjän avustamana, etäohjauksella ja pääosin näköyhteydellä. Lähitulevaisuudessa ilma-alusten näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvan autonomisen toiminnan käyttömahdollisuudet paranevat”, Ahava sanoo.
Matalan kiertoradan satelliittien hyödyt omaan taskuun
Satelliittitietoliikenne on jo useamman vuosikymmenen ajan ollut radioverkolle vaihtoehdon tarjoava tapa toteuttaa tietoliikennereitti. Viime vuosina taivaalle on lähetetty ja kiihtyvällä tahdilla käyttöönotettu eri toimijoiden matalamman kiertoradan satelliitteja.
Kuva: Iceye
Matalamman kiertoradan satelliittitietoliikenne toisi hyötyjä jo sellaisenaan erilaisille turvallisuustoimijoille muun muassa kiinteän tietoliikenteen varmennusratkaisuina. Mielenkiintoisia näkymiä tarjoaa myös NTN (Non Terestial Network) eli perinteisten teknologioiden, kuten satelliittitietoliikenteen ja mobiiliteknologian yhdistäminen.
”NTN:n avulla meidän jokaisen taskusta löytyvien tavanomaisten älypuhelinten ja muiden päätelaitteiden käytettäväksi tulee tulevaisuudessa maanpäällisen radioverkon lisäksi satelliittiyhteyden kautta toimivat palvelut”, Ahava kertoo.
Satelliittien käyttö on jo olennaisessa roolissa varautumisen välineenä esimerkiksi Ukrainan sodassa. Suomen näkökulmasta satelliittien sulautuminen mobiiliverkkoihin toisi varautumiseen uuden ulottuvuuden, jos Virve 2 -liittymän palvelualuetta voitaisiin turvata samoilla päätelaitteilla esimerkiksi talvimyrskyjen aiheuttamissa sähkökatkoissa.
Lisää: Raportti 2/2022 (LINKKI)
Aloituskuva: Erillisverkot