Suomen rannikolle nousee ensimmäinen avomeren tuulivoimala

Vattenvall rakentaa Suomen ensimmäisen avomeren tuulivoimapuiston Korsnäsin kunnan edustalle. Ensi vuosikymmenellä valmistuvan tuulivoimapuiston kapasiteetti tulee olemaan  1,3 gigawattia ja vuosituotanto arviolta 5 terawattituntia. Metsähallitus ja Vattenfall sopivat tuulivoimapuiston kehittämisestä ja rakentamisesta.

Tuulivoimapuiston rakentava ja sitä käyttäväksi kumppani valittiin Vattenfall Metsähallituksen järjestämässä kansainvälisessä huutokauppamenettelyssä. ”Merituulivoimahankkeella laajennamme rooliamme merkittäväksi uusiutuvan energian tuottajaksi Suomessa”, Vattenfall Oy:n toimitusjohtaja Elina Kivioja sanoo.

Toiminta perustuu Metsähallituksen tehtävään hallinnoida valtion omistamia maa- ja vesialueita. Se ei itse osallistu energian tuotantoon. “Korsnäsin merituulivoimahanke on erittäin merkittävä uusi avaus kohti Suomen ilmastotavoitteiden toteuttamista ja se vahvistaa maamme energiaomavaraisuutta tulevalla vuosikymmenellä”, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Metsähallitus aikoo jatkaa tulevien huutokauppojen valmistelua hänen mukaansa vuonna 2023 sitä mukaa, kun niihin on alueiden kunnilla kiinnostusta.

Vattenfallin Korsnäsin merituulivoimapuisto

  • Suomen länsirannikolle avomerelle rakennettava tuulivoimala
  • Investoinnin arvo 2-3 miljardia euroa
  • Sähkön vuosituotanto 5 TWh, nimellinen kapasiteetti noin 1,3 GW
  • Valmistuu 2030-luvulla
  • Rakentaja ja operoiva Vattenfal, yhtiön omistaa Ruotsin valtio.

Kuvituskuva: Maatuulivoimaloiden lisäksi niitä rakennetaan entistä enemmän merelle.