EW23: Uutta tietoa sulautetun käytöstä ja suorituskyvystä

Ohjelmistotyökalujen kehittäjä Qt on esitellyt uudenlaisen Insight -analytiikkaratkaisun, jonka avulla voidaan saada lisää tietoa lopputuotteen käytöstä ja suorituskyvystä.  Qt Insight pystyy tarjoamaan dataa, jota ei ole aiemmin ollut saatavilla. Ratkaisu on esillä Nürnbergissä meneillään olevassa Embedded World -tapahtumassa.

Qt Insightin keräämän datan avulla pystytään kehittämään asiakaskokemusta ja lisäämään tuotekehityksen tehokkuutta. Kerätyn datan avulla tuotekehitystiimit pystyvät ymmärtämään aiempaa syvällisemmin asiakkuuksia ja tuotteen käyttöä.

Qt Insightissa päästään tarkastelemaan hallintapaneelista, raporteista ja käyttäjävirroista sovelluksen eri toimintoihin liittyvää analytiikkaa. Qt Insight tarkkailee esimerkiksi istuntoaktiivisuutta sekä painikkeiden klikkausten ja ruudulla vietetyn ajan kaltaisia mittareita.

Kerätyn tiedon perusteella työkalu antaa tietoa siitä, miten käyttäjät navigoivat sovelluksessa ja millaisia ongelmia käyttäjät kohtaavat. Tietojen ansiosta kehittäjät pystyvät optimoimaan käyttökokemuksia, tunnistamaan käyttöaktiivisuuteen ja sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ja vähentämään ylläpitotaakkaa ja kustannuksia.

QT:n uusi työkalu analysoi sovelluksen suorituskykyä ja luo konkreettisia, dataan perustuvia toimenpidesuunnitelmia tuotteen kehittämiseksi ja käyttökustannusten alentamiseksi, kun esimerkiksi tarpeettomia ominaisuuksia voidaan poistaa.

”Ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä, tarpeista ja haasteista on olennaista erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoamisessa.On todella hienoa, että Qt Insight on herättänyt kiinnostusta eri toimialoilla, esimerkiksi teollisuuden automaatiossa, kuluttajaelektroniikan valmistuksessa, terveysteknologiassa sekä autoteollisuudessa’’, sanoo Qt Groupin johtaja Marko Kaasila.

Qt mukaan esitellyn kaltaiselle ratkaisulle on markkinoilla paljon kysyntää, minkä vahvistaa myös yrityksen hiljattain julkaistu 250 sulautettujen laitteiden valmistajaa koskeva tutkimus. Tutkimuksen mukaan suurin tekninen este innovatiivisten käyttöliittyminen luomiselle on riittämätön ymmärrys tuotteiden käytöstä päivittäisessä elämässä.

Qt Insight on osa Qt:n integroitujen ohjelmistokehitysratkaisujen portfoliota ja se tulee saataville SaaS-tuotteena (Software as a Service)- Ratkaisua voidaan ylläpitää Qt:n pilvipalveluissa tai yrityksen omassa pilvessä.

Uutuustuote toimii myös työpöytäsovelluksissa ja lisäksi käyttäjäyritykset omistavat sovellustietonsa, ja ne anonymisoidaan automaattisesti. Samalla varmistetaan, että GDPR:n (General Data Protection Regulation) säädöksiä noudatetaan ja modernit tietosuojavaatimukset on huomioitu

Lisää: QT (LINKKI) ja tuotetiedot (LINKKI).

Kuva: QT:n twitter Embedded World 2023:sta (LINKKI).