Suomalaisille innovaatiojohtajille oma yhteisö

Suomalaiset innovaatiojohtajat ovat perustanet oman innovaatioyhteisön, joka pyrkii laaja-alaisesti kilpailukyvyn aktivoiminen ja ennakoivan innovaatiokulttuurin edistämiseen. Uuden järjetön mukaan nykyiset olot vaativat heidän mukaan entistä parempaa fokusta innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Mukana on Koneen tyyppisten insinööriyritysten innovaatiojohtajien lisäksi myös palvelualan innovaattoreita.

Uuden Innovation Practitioners Community ry:m avulla halutaan (IPC)Innovaatiojohtajat haluavat lisätä dialogia alan toimista laajemminkin. Uuden yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa innovaatiotietämystä ja toimia myös vertaisverkostona innovaatiojohtajille ja innovaatiotyötä tekeville. Mukana on insinööriyritysten lisäksi palvelualan innovoijia, koska toimialasta riippumatta he ratkovat yrityksissä varsin samankaltaisia haasteita.

’’Haluamme lisätä avointa vuoropuhelua yritysjohdon ja omistajien kanssa siitä, miten innovaatioihin investoimalla voidaan vahvistaa tuote- ja palvelukehitystä sekä luoda edellytyksiä kasvulle ja liiketoiminnan uudistumiskyvylle. korostaa Innovation Practitioners Community ry:n hallituksen puheenjohtaja Antero Kivikoski.

Uusi IPC-järjestö keskittyy tänä vuonna rakentamaan strategisia kumppanuuksia niin innovaatiohakuisten yritysten kuin oppilaitostenkin kanssa. Samalla yhdistys nostaa esiin kansainvälisen toiminnan alusta pitäen ja suuntaa katseen rajojen ulkopuolelle.

Yhdistyksen tavoitteena on tuoda myös oma sähköinen yhteisöalusta vuoden 2024 alkupuolella, jolloin järjestö pystyisi levittämään innovaatiotietämystä kaikille organisaatioissa innovaatiotyötä tekeville esimerkiksi podcastien ja vierailujen avulla sekä tuomaan alan ammattilaiset laajalla rintamalla mukaan keskusteluihin innovoinnista ja uusista keinoista.

Lisää: IPC (LINKKI) ja aiemmat innovaatio-alueen artikkelit Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvituskuva: UT