Viranomaisilta netin nopeusmittari taustatiedoin

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tuomassa uuden nettinopeuksia mittaavan Bittimittari.fi -palvelun, jonka avulla voi saada tietoa nettiyhteyden nopeudesta ja toiminnasta. Palvelu toimii kännyköiden ja tablettien lisäksi kaikilla nettiselaimilla. Palvelun käyttö ei vaadi silti rekisteröitymistä.

Nettiyhteyden nopeuden ja laadun mittaaminen on käytännössä helppoa, mutta Tarficomin palvelu pyrkii kertomaan myös mitä numerot mittaustuloksessa todellisuudessa merkitsevät sinun ja muiden yhteyttä käyttävien tarpeet huomioiden.

Esimerkiksi katsotko paljon elokuvia ja kaipaat mahdollisimman hyvää kuvanlaatua, vai käytetäänkö yhteyttä lähinnä nettisurffaukseen ja pankkiasiointiin?

Palvelu tarjoaa myös kiinteiden yhteyksien osalta mahdollisuuden tehdä pidempikestoinen laatututkimus, jota muut nettinopeuden mittauspalvelut eivät tarjoa.  Traficom kerää palvelusta saatavaa mittaustietoa ja voi käyttää sitä valvonta- ja seurantatyössään.

Mittaustulosten perusteella voidaan Traficomin mukaan tarkastella alueellisesti matkaviestinverkkojen toimivuutta ja muodostaa niistä tilannekuvaa valvontatyön pohjaksi. Traficom tulee julkaisemaan palvelun avulla kerättyä mittausdataa Tieto.Traficom kartat-palvelussaan.

Mobiilisovellusta käyttöön otettaessa palvelu pyytää lupaa päästä hyödyntämään mittaukseen käytettävän laitteen käyttöoikeus- ja sijaintitietoja. Sovellus pyytää näitä lupia, jotta se pystyy näyttämään riittävän kattavat tiedot tehdystä mittauksesta.

Mittauksia voi tehdä myös ilman lupien antamista, mutta tällöin näytettävät mittaustulokset ovat puutteelliset. Selainsovellusta käytettäessä palvelu ei saa tietoja käyttäjän sijaintipaikasta.

Lisää: Traficomin Bittimittari.fi (LINKKI) ja taustatiedot mittauksesta (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock