Tuotekehitysvähennys lisäisi todistetusti innovaatioita

Britanniassa tutkimus- ja tuotekehityskulujen verovähennys kasvatti uusimman selvityksen mukaan huomattavasti vähennykseen oikeutettujen yritysten hakemien patenttien määrää ja lisäsi yritysten innovaatiotoimintaa. 

Vuonna 2008 Britanniassa yhä useammat pk-yritykset pääsivät hyödyntämään tutkimus- ja tuotekehityskulujen verovähennystä, joka on osoittautunut kansainvälisen tutkimusryhmän selvityksessä todelliseksi kirittäjäksi innovaatiopanostuksissa ja patentoinnissa. Ryhmässä mukana oli myös Valtion taloudellinen tutkimuslaitos, joka nyt ehdottaa verovähennyskeinoa myös Suomeen.

”Havaitsimme huomattavan lisäyksen yritysten investoinneissa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Mikä oleellista, yritykset myös tekivät aiempaa enemmän innovaatioita. Korkeamman verovähennyksen piiriin tulleiden yritysten tutkimus- ja tuotekehitysmenot lisääntyivät yli 80 prosentilla ja haettujen patenttien määrä lisääntyi yli 70 prosentilla”, tiivistää tutkimusryhmässä toiminut Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATT:n johtava tutkija Elias Einiö.

Patentoinnin kasvu kertoo tulosten mukaan siitä, ettei T&K-menojen verovähennys vain ohjannut yrityksiä raportoimaan verotuksessa muita menojaan tuotekehityskuluina. Patenttien laatu ei myöskään heikentynyt. Yritykset hakivat enemmän arvokkaampia kansainvälisiä patentteja ja heidän hakemiinsa patentteihin myös viitattiin laajemmin. Myös yritysten henkilöstön määrä ja myynti kasvoivat.

”Vaikutusten leviäminen muihin yrityksiin osoittaa, että T&K-menojen verohelpotus tuotti laajempia hyötyjä tiedon leviämisen myötä”, Einiö sanoo.

Ja kohdentamalla yritystukia uudelleen T&K-toiminnalle voidaan hänen mukaansa valtion menoja lisäämättä tukea kasvua. Verohelpotuksen matalat hallinnolliset kustannukset olivat myös merkittävä etu, erityisesti pienemmille yrityksille. ”Kun tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa tuetaan verohelpotuksilla suorien tukien sijaan, yritysten ei tarvitse käyttää aikaa tukien hakemiseen eikä odottaa rahoituspäätöstä’’, Einiö toteaa.

Brittiyritysten parissa tehdyssä tutkimuksessa tarkastellaan verohelpotuksen vaikutuksia vuosina 2006–2013. Selvityksen tulokset julkaistaan lähiaikoina American Economic Journal: Economic Policy – tiedejulkaisussa. Selvityksen taustalla oli kansainvälinen tutkimusryhmä, johon kuuluivat Elias Einiö (VATT), Antoine Dechezleprêtre (OECD), Ralf Martin (Imperial College London), Kieu-Trang Nguyen (Northwestern University) ja John Van Reenen (London School of Economics ja MIT).

Lisää: American Economic Journal  -tutkimusartikkeli (tulossa, LINKKI)

Kuvituskuva: Shutterstock