EU tiukentaa teknologian vientikieltoja Venäjälle

Euroopan unioni ja Suomi yhteisön mukana kiristävät edelleen uusimman teknologian vientikieltoja Venäjälle. EU:n uusin 11. pakotepaketti keskittyy estämään esimerkiksi elektroniikan komponenttien ja materiaalien vientiä Venäjälle kolmansien maiden kautta. Pakotteissa laajennetaan edelleen myös vientirajoitusten piiriin kuuluvien tuotteiden kauttakulkukieltoa Venäjän läpi.

Uuden 11. pakotepaketin avulla EU pyrkii kieltämään kaiken kauttakuljetuksen Venäjän läpi sellaisille tuotteille ja teknologioille, joita voidaan käyttää Venäjän sotilaallisen ja teknologisen kyvykkyyden parantamiseksi ja puolustus- ja turvallisuussektorin kehittämiseksi.

Uusimpaan kauttakulkukieltoon lisätään esimerkiksi ilmailu- ja avaruusteollisuuden tuotteita ja teknologioita, lentopolttoaineita ja niiden lisäaineita. Käyttöön otetaan myös uusi rangaistusmekanismi, joilla voidaan listata kolmansissa maissa toimivia, pakotteiden kiertämiseen osallistuvia yrityksiä.

Uusimmassa paketissa vientikieltojen piiriin lisätään myös tuotteita ja teknologioita, joilla ylläpidetään Venäjän sotakoneistoa ja teollista kapasiteettia. Näihin kuuluu esimerkiksi elektroniikan komponentit, puolijohdemateriaalit, integroitujen piirien ja piirilevyjen valmistus- ja testauslaitteet, energeettisten aineiden ja kemiallisten aseiden lähtöaineet sekä optiset komponentit, navigointilaitteet ja puolustusalalla käytettävät metallit ja laivavarusteet.

Uusimmassa paketissa myös läntisten liikesalaisuuksien ja aineettoman omaisuuden myynti, lisensointi ja välittäminen Venäjälle kielletään. Samalla eurooppalaisyritysten tytäryritysten vetäytymistä auttaakseen Venäjältä koskevaa poikkeuslupamahdollisuutta jatketaan kuluvan vuoden loppuun. Siinä käsitellään esimerkiksi eurooppalaisten tytäryhtiön hallussa olevien, pakotteiden alaisten tuotteiden siirtoa yrityskaupan yhteydessä.

Lisää: EU:n 11.pakotepaketin sektori  eli tuotekohtainen asetus  (LINKKI, suomeksi, pdf)

Kuvituskuva: Suomen tulli