Laajennettu todellisuus tehostaa tuotekehitystä ja huoltotoimintaa

Tampereen yliopistolla pian tarkastettavassa väitöskirjassaan FM Hanna Heinonen esittelee laajennetun todellisuuden käyttömahdollisuuksia teollisuusyritysten teknisessä viestinnässä. Tutkimuksessa selvittetiin, miten virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus voivat palvella teollisuusyrityksiä teknisen dokumentaation luonti- ja jakeluvaiheessa.

FM Hanna Heinonen käsittelee väitöskirjassaan teknisen viestinnän ja laajennetun todellisuuden teollisuusyrityksille tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti teollisen huoltoliiketoiminnan viitekehyksessä. Tutkimuksen mukaan laajennettu todellisuus on toimiva uusi jakelukanava huolto-ohjeille ja se tehostaa teollisuusyritysten tuotekehitysprosessia ja huoltoliiketoimintaa.

Teknisen viestinnän tavoitteena on suunnitella ja tuottaa helppokäyttöistä ja oleellista tietoa erilaisten laitteiden ja sovellusten käyttäjille. Tutkimuksessa käsitellään laajennettua todellisuutta sekä virtuaalitodellisuuden (VR) että lisätyn todellisuuden (AR) kautta.

”Käyttäjätesteihini osallistui yli 150 henkilöä KONEen globaalista organisaatiosta. Asiantuntijat suhtautuivat myönteisesti uusien teknologioiden käyttöönottoon päivittäisessä työssään ja arvioivat niiden tehostavan työtään”, Heinonen kertoo.

Virtuaalitodellisuudessa tapahtuva yhteistoiminta, jossa fyysisesti eri sijainneissa olevat käyttäjät toimivat samassa virtuaaliympäristössä, parantaa erityisesti globaalien ja etätyötä tekevien tiimien tehokkuutta. Se tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia virtuaalitiimien yhtenäistämiseksi verrattuna perinteisiin viestintätyökaluihin, kuten sähköpostiin tai videoneuvotteluun.

Virtuaalitodellisuus tarjoaa esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tehostaa sisäistä viestintää. Se myös sujuvoittaa teknisen dokumentaation luonti- ja tarkastusprosessia useassa eri vaiheessa vähentämällä sekä väärinymmärrysten että iteraatiokierrosten määrää.

Älylasit puolestaan ovat huolto-ohjeille uusi jakelukanava, joka vapauttaa käyttäjän kädet työn tekemiseen. Lisätyssä todellisuudessa ohjeistusta voidaan seurata ajantasaisesti huoltotehtävän edetessä, mikä tehostaa työtä ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Monikanavajakelussa samaa informaatiota voidaan helposti viedä eri jakelukanaviin, mikä puolestaan tehostaa teknisen tiedon julkaisuprosessia ja siten myös tuotekehitysprosessia yrityksissä.

’’Laajennetun todellisuuden käyttöönotto on osa isompaa siirtymää kohti teollisen metaversumin hyödyntämistä teollisuusyrityksissä. Tutkimukseni mukaan uusi teknologia tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia muun muassa huoltoliiketoiminnan tehostamiseen’’, Heinonen sanoo.

Heinonen on kotoisin Hyvinkäältä ja valmistunut filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta. Nykyisin hän työskentelee KONE Oyj:n tuotekehityksessä. Väitöstilaisuus järjestetään lauantaina 19. elokuuta 2023 ja sitä voi seurata myös netissä.

Filosofian maisteri Hanna Heinosen vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja The Benefits of Extended Reality for Technical Communication: Utilizing XR for Maintenance Documentation Creation and Delivery tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa lauantaina 19.8.2023 kello 12 alkaen keskustakampuksella, päätalon salissa D11 (Kalevantie 4, Tampere). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Michele Gattullo, Politecnico di Bari, Italia. Kustoksena toimii professori Markku Turunen, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto.

Lisää: Väitöskirja ladattavissa (pdf, 15Mt)

Kuvituskuva: Shutterstock