Tehoa autoelektroniikan turvatesteihin

Nykyautojen elektroniikkayksiköt (Electronic Control Units) yhdistävät samaan pakettiin useita erilaisia ohjaus- ja säätötoimintoja, joiden turvallisuus pitää pystyä analysoimaan ennen tuotantoa. Siihen tarjoaa uusimman työkalun saksalainen Tasking, jonka  Safety Checkerillä voidaan  toteuttaa testit viimeisimmällä ISO 26262 -turvastandardilla.

Taskingin Safety Checker v3.0 on uusin versio yrityksen autoteollisuuden staattisesta ohjelmistokoodin analyysityökalusta, joka keskittyy varmistamaan ohjauselektroniikan häiriöistä autoteollisuuden FFI-vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi autojen elektroniikkayksiköiden muistinsuojausominaisuuksia sisältävissä järjestelmissä uutuus tukee testausta generoimalla luettelon muistirikkomuksista ja vähentämällä muutenkin vianetsintää.

Safety Checker seuraa myös tarjolla olevien koodausohjeistojen, kuten MISRA-C:n tai CERT-C:n, noudattamista. Kääntäjäteknologiaan perustuvan tilastollisen koodianalyysin avulla työkalu havaitsee lisäksi kriittiset muistirikkomukset järjestelmissä, joissa MPU-muistinsuojausyksikkö (Memory Protection Unit) ei ole tarjolla  tai sitä ei voida käyttää esimerkiksi suorituskyvyn heikkenemisen takia.

Safety Checker v3.0:n uusittu graafinen käyttöliittymä mahdollistaa esimerkiksi turvallisuusluokkien ja käyttöoikeuksien määrittämisen sekä tiedostojen ja toimintojen määräämisen turvallisuusluokkiin. Lisäksi Autosar-konfiguraatiotiedostojen (.arxml) tuontiominaisuus tekee konfiguraatiotiedostojen luomisesta yrityksen mukaan aiempaa helpompaa.

Työkaluohjelman uusin versio on riippumaton kääntäjästä ja laitteistoarkkitehtuurista, joka voidaan integroida esimerkiksi rakennusympäristöihin, kuten Jenkinsiin.  Raportteja voidaan luoda HTML-, XML- tai PDF-muodossa, ja ne sisältävät muun muassa  pääsynrikkomuslokin, funktiokutsugraafin, MISRA/CERT C -rikkomukset ja koodimittarit.

Lisää: Tasking (LINKKI), Safety Checker 3.0 -tuotetiedot (LINKKI)