Nokian 5G-veturihanke kasvatti tutkimus- ja kehitysinvestointeja

Nokian johtamissa  huippututkimuksen veturihankkeissa ja Business Finlandin osarahoittamissa projekteissa  investoitiin yhteensä yli 200 miljoonaa euroa vuosien 2020-23 aikana. Näin kasvatettiin alan tutkimus tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoitusta ja luotiin uutta osaamista esimerkiksi teollisesta 5G-tekniikoista ja -verkoista.

Hyvä esimerkki Nokian vetämistä ja 120 kumppanin veturihankkeista oli Unlocking Industrial 5G -projekti, , joka on tullut nyt päätökseen. Kesällä 2023 päättyneessä veturihankkeessaan Nokia kehitti teollisiin 5G-verkkoihin pohjautuvia ratkaisuja. Nokian 5G -veturihanke on ollut tärkeä niin yritykselle itselleen kuin sen kokoamalle yritys- ja kehittäjäjoukolle.

Tommi Uitto, Nokia

Yhdessä kumppanit kehittivät uusia edellytyksiä teollisille 5G-ratkaisuille, jotka luovat uskottavan perustan globaalisti skaalattaville kokonaisuuksille. ’’Veturihankkeen aikana rakennettu laaja ekosysteemiyhteistyö on auttanut Nokiaa vahvistamaan asemaansa yksityisten verkkojen markkinajohtajana osana kasvavaa yritysasiakasliiketoimintaa’’, sanoo Nokian Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän johtaja ja Suomen maajohtaja Tommi Uitto.

Nina Kopola, Business Finland

Nokian veturihankkeen alla on ollut yli kymmenen muiden yritysten tai tutkimusorganisaatioiden kumppanuusprojektia. Esimerkiksi on kehitetty järjestelmäpiireihin ja mikrosiruihin liittyvää osaamista sekä teollisen 5G-verkon suunnittelua, toimintaa ja hyödyntämistä kaivos-, vesi- ja energiasektorilla.

Uuden teknologiaosaamisen avulla on luotu Business Finlandin mukaan perusta esimerkiksi reaaliaikaiselle videodatan hyödyntämiselle ja toimintojen etäohjaamiselle, joilla on hyvin keskeinen vaikutus teollisuuden tuottavuuden ja turvallisuuden parantamiseen.

Veturitoiminnalla on ollut nostetta Suomen menestykseen. Esimerkiksi Globaalien yritysten TKI-toiminnan keskittämisellä Suomeen on Business Finlandin mukaan suuri merkitys, jotta kansallinen tavoite TKI-panosten nostamisesta  neljään prosenttiin BKT:stä onnistuisi.

’’Tällä hetkellä koossa olevan 19 veturin joukko on sitoutunut lisäämään TKI-investointejaan Suomessa kumulatiivisesti lähes 1,5 miljardilla eurolla’’, sanoo pääjohtaja Nina Kopola Business Finlandista.

Veturikonseptimme on osoittautunut hänen mukaansa tehokkaaksi työkaluksi yritysten kannustamisessa uusiin TKI-investointeihin ja siten luomaan kestävän kasvun edellytyksiä Suomeen.

Veturikonsepti pähkinänkuoressa

  • Business Finlandin veturitoiminnan tavoitteena on saada yritykset lisäämään huomattavasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa sekä luomaan uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä.
  • Veturitoimintaa toteutetaan veturiyrityksille suunnattujen haastekilpailujen ja vetureiden kumppaneille suunnatun kumppanuusrahoituksen avulla. Määräajoin järjestettävillä haastekilpailuilla etsitään rahoitettaviksi globaalisti toimivien yritysten ja nk. haastajayritysten erittäin kunnianhimoisia TKI-hankkeita, jotka ratkaisevat isoja tulevaisuuden haasteita.
  • Voittajien valintaperusteina ovat mm. sitoumukset uusista TKI-panostuksista ja -työpaikoista Suomessa sekä yhteistyön rakentamisesta muiden yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Veturihankkeille maksetaan niille myönnetty rahoitus, vain mikäli ne saavuttavat niille asetetut tavoitteet. Ensimmäinen veturien haastekilpailu järjestettiin vuonna 2020.

Kuvituskuva: Nokian teollisuus 5G-verkkotuotteita