Oulu aloittaa lääketieteen tekniikkakoulutuksen

Oulun yliopistossa on pitkään tehty lääketieteen tekniikan alan tutkimusta, jonka tuloksena on syntynyt myös uusia terveysteknologian tuotteita. Nyt yliopistossa aloitetaan myös lääketieteen tekniikan koulutus syksyllä 2024.

Terveydenhuollon digitalisaation ja sote-uudistuksen arvioidaan lisäävän osaavien asiantuntijoiden tarvetta suomalaisessa terveysteknologian yrityksissä, joiden vienti on kasvanut nopeasti vuosi vuodelta. Myös terveysalueeseen liittyvä hyvinvointiteknologian yritykset tarvitsevat myös syvempää ihmisen terveysalan osaamista.

”Lääketieteen tekniikka on perinteikäs ja monitieteinen ala, joka yhdistää tekniikkaa, lääketiedettä ja luonnontieteitä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi”, sanoo alalla pitkään työskennellyt professori Tapio Seppänen Oulun yliopistosta.

Tätä varten hänen mukaansa heidän tutkinto-ohjelmamme yhdistää tekniikan alan ja terveysalan opi

Terveysteknologia kattaa laajan alueen pienlaitteista suuriin sairaaloiden kuvantamisjärjestelmiin. Kuva: Mikko Törmänen / Oulun yliopisto.

ntoja painottuen teknologiaan ja sen soveltamiseen terveydentilan mittaamisessa sekä terveysteknologisiin järjestelmiin. Oulun yliopiston valmistuvien diplomi-insinöörien arvioidaan sijoittuvan työelämään erityisesti teollisuuteen mutta myös tutkimus- ja terveydenhuoltosektoreille ja julkishallintoon.

Uudessa lääketieteen tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kolmivuotiset kandidaatin opinnot ja jatketaan kaksivuotisiin maisterivaiheen opintoihin.  Opinnoissa voi yhdistää terveysteknologiassa sovellettavaa tieto-, mittaus-, ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikkaa, kuvantamismenetelmiä sekä biolääketiedettä ja luonnontieteitä.

Ja opintojen edetessä opiskelija voi valita kiinnostavimman opintosuunnan, joita ovat lääketieteellinen data-analyysi, biolääketieteelliset materiaalit ja kuvantaminen sekä terveysteknologisten esineiden internet.

Terveysteknologiaa opiskellaan alkavan Oulun lisäksi myös muissa suomalaisissa korkeakouluissa, koska professori Seppäsen mukaan alan yritysten määrä kasvaa vauhdilla ja teknologian vienti on suurimpien joukossa high-tech-viennissä. Sairaala-laitteiden ja järjestelmien lisäksi Suomessa kehitetään myös laajalti etädiagnostiikkaan liittyvää tekniikkaa, jonka käytön uskotaan laajenevan tulevaisuudessa nopeasti.

Haku Oulun yliopiston suomenkielisiin kandidaattivaiheen opintoihin on maaliskuussa 2024 ja haku englanninkieliseen maisteriohjelmaan tammikuussa 2024.

Kuva: Terveysteknologisten tuotteiden kehittämiseksi ei riitä teknologisten työkalujen hallinta, vaan tulee ymmärtää myös ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa, jotta tuotteet voidaan kehittää mahdollisimman tarkoiksi ja luotettaviksi.

Kuvituskuva: Shutterstock