Uudet USB-C-määritykset käyttöön – hallitus antoi esityksen

Suomen hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla Suomessa pantaisiin täytäntöön Europan unionissa hyväksytyt muutokset, joilla ensi vuoden alusta kännyköiden latausliittimenä tulisi olla USB-C ja pari vuotta myöhemmin myös tablettitietokoneissa.  Liitintä kovimmin vastustanut Apple on hyväksynyt myös USB-C:n uusimpiin tuotteisiin. 

Direktiivimuutosten tavoitteena on estää markkinoiden pirstoutuminen latausrajapintojen ja –protokollien osalta, parantaa kuluttajien käyttömukavuutta sekä vähentää sähkö- ja elektroniikkaromun määrää. Tavoitteena helpottaa elektroniikkalaitteiden latausta yhtenäisellä liitännällä.

Suomessa direktiivi on tulossa käyttöön. Hallitus on antanut jo eduskunnalle esityksen, jolla muutettaisiin sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia.  Siitä käydään eduskunnan täysistunnossa vielä lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Uuden direktiivimuutoksen myötä vuoden 2024 loppuun mennessä kaikissa EU:n alueella myytävissä matkapuhelimissa, tableteissa ja digitaalisissa kameroissa on USB-C-tyyppinen latausliitin.  Muutokset tarkoittavat, että kuluttajat voisivat käyttää samaa laturia useissa laitteissa.

Hallituksen esityksellä otetaan käyttöön myös vaatimuksia, joiden mukaan talouden toimijoiden olisi tarjottava loppukäyttäjille mahdollisuus hankkia direktiivin mukaiset radiolaitteet ilman latauslaitetta.

Vaatimusten tavoite on vähentää elektroniikkaromun määrää.  Lisäksi talouden toimijoiden tulisi varmistaa, että loppukäyttäjät saavat radiolaitteen ostaessaan tarvittavat tiedot sen lataustehoa koskevista ominaisuuksista ja laitteen kanssa yhteensopivasta latauslaitteesta. Lisäksi lakiin tehtäisiin teknisiä täsmennyksiä.

Uusi laki on tarkoitettu tulemaan voimaan direktiivimuutoksen mukaisesti 28.12.2024. Keväästä 2026 alkaen velvoite koskee myös kannettavia tietokoneita. Niiden osalta soveltaminen alkaisi 28.4.2026.

Lisää: Aiemmat USB-C-liitäntää ja EU-direktiiviä käsitelleet uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvituskuva: Nexperia