Bittiumilta Puolustusvoimille lisää softa- ja taistelijaradioita

Bittium toimittaa Puolustusvoimille seuraavien viiden vuoden ajan lisää ohjelmistoradio- ja tough Comnode-kommunikaatiolaitteita. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut Puolustusvoimat tekemään puitesopimuksen Bittium Wirelessin kanssa.

Uusi puitesopimus tulisi koskemaan vuosia 2023–2028 ja puitesopimuksen mukaiset tuotteet tulisivat kaikkien kolmen puolustushaaran käyttöön. Uusi puitesopimus kattaa Bittiumin TAC WIN-ohjelmistoradiojärjestelmän ja yrityksen Tough Comnode -kommunikaatiolaitteet sekä niihin liittyvien lisävarusteet.

Puitesopimuksen arvonlisäverollinen enimmäisarvo on noin 64 miljoonaa euroa ja sen työllistävä vaikutus kotimaassa on enintään noin 85 henkilötyövuotta. Puolustusvoimat tulisi tekemään tilaukset useassa erässä sopimuksen voimassaoloaikana.

Aiempi Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien välinen puitesopimus TAC WIN -järjestelmän tuotteista koski vuosia 2021–2024 ja oli kokonaisarvoltaan enimmäisarvoltaan noin 30 miljoonaa euroa, ja puitesopimus Tough Comnode -laitteista koski vuosia 2018–2022 ja oli enimmäisarvoltaan 8,3 miljoonaa euroa. Molempien puitesopimusten mukaiset enimmäistilausmäärät ovat toteutuneet täysimääräisinä.

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on tiedonsiirtojärjestelmä puolustusvoimien erilaisiin käyttötapauksiin tarjoten laajakaistaisen IP-yhteyden liikkuviin viestiasemiin ja johtamispaikkoihin. Taistelunkestävä ja modulaarinen järjestelmä on Puolustusvoimien kaikkien kolmen puolustushaaran käytössä.

Bittium Tough Comnode -taistelijaradiolla täytetään puolestaan Puolustusvoimien liikkuvien joukkojen tiedonsiirron tarpeita esimerkiksi kestävänä VoIP-puhelimena (Voice over IP), IP-reitittimenä (Internet Protocol) ja SHDSL-toistimena (Symmetrical High-speed Digital Subscriber Line). Laitteita on Suomessa käytössä kaikilla Puolustusvoimien kolmen puolustushaaralla.

Uusi puitesopimus ei tule Bittiumin mukaan muuttamaan yrityksen vuotta 2023 koskevaa syyskuussa antamaan taloudellista ohjeistusta.

Kuva: Bittium