Langattomille IoT-laitteille lisää EU-tietoturvavaatimuksia

Langattomien puettavan elektroniikan, lelujen ja muiden IoT-laitteiden tulee täyttää vuoden 2025 elokuusta alkaen uudet EU:n tietoturvavaatimukset. Niiden tavoitteena on parantaa Euroopassa langattomien laitteiden tietoturvallisuutta selvästi nykyiseen nähden.

Euroopan komissio on uudella asetuksella siirtänyt soveltamisen määräpäivää jo vuodella, jotta tietoturvavaatimusten teknisten standardien valmisteluun saadaan enemmän aikaa. EU-markkinoille saatettavien radiolaitteiden tulee olla tietoturvavaatimusten mukaisia 1.8.2025 alkaen.

EU:n radiolaitedirektiivi asettaa yhtenäiset vaatimukset erilaisille langattomasti radiotaajuuksilla toimiville laitteille. Näitä laitteita ovat esimerkiksi älypuhelimet, tabletit ja kauko-ohjattavat lelut. Laitevalmistajien täytyy huomioida uudet vaatimukset jo laitteiden suunnitteluvaiheessa.

”Uudet vaatimukset koskevat osaa radiolaitteista ja ovat jatkossa osa CE-merkintään liittyviä vaatimuksia. Valmistajan tehtävänä on varmistaa, että laite täyttää kaikki sitä koskevat vaatimukset”, kertoo erityisasiantuntija Milla Kuokkanen Traficomista.

EU-alueella nykyisin myytävien langattomien laitteiden tietoturvallisuudessa on havaittu puutteita, joita sääntelyllä nyt pyritään korjaamaan. Vaatimukset vaikuttavat merkittävästi tuotteiden toteutukseen. Valmistajien tulisikin tutustua vaatimuksiin mahdollisimman nopeasti ja ottaa ne huomioon heti suunnitteluvaiheessa.

Traficom vastaa jatkossa tietoturvavaatimusten valvonnasta osana muuta radiolaitteiden myyntiin kohdistuvaa markkinavalvontaa. Kyseiset tietoturvavaatimukset ovat jatkossa osa radiolaitedirektiivistä RED 2014/53/EU tulevia vaatimuksia.

Lisää: Traficomin nettisivulla on radiolaitteiden vaatimustenmukaisuustietoa ja linkit EU:n uusiin radiolaitteiden tietoturvasäädöksiin  (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock/UT