Taisteluroboteille uudet säädökset – Suomi mukana

Suomi liittyy mukaan uuteen tekoälyn vastuullista sotilaallista käyttöä koskevaan poliittiseen julistukseen. Yhdysvaltain valmistelemassa esityksessä käydään kiinni muutoksiin, jossa tekoäly ja robottiautomatiikka tulevat olemaan entistä tärkeämmällä sijalla  sotilaallisia järjestelmiä. 

Tekoäly ja sen mahdollistama koneautonomia ovat tulleet yhä tärkeämmiksi paitsi varsinaisissa asejärjestelmissä, joka on kiirehtinyt sääntelyn aikaansaamista’’, sanoo Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen.

Uuden julistuksen tarkoituksena on varmistaa alan vastuullinen kehittäminen ja käyttö koko elinkaaren eri vaiheissa. Tekoäly on mukana myös tilannekuvan tuottamisessa, suunnittelussa ja logistiikassa,

Eettisten kysymysten lisäksi hänen mukaansa asiassa myös puolustusteollisia ja kauppapoliittisia mahdollisuuksia, sillä tekoälyn ja koneautonomian osaamispohja on Suomessa vahva. ’’Tekoälyn ja autonomisten asejärjestelmien sääntelyn avulla kehitämme omaa puolustuskykyämme yhdessä liittolaistemme kanssa”, Antti Häkkänen sanoo.

Kyseessä on poliittinen sitoumus, joka ei luo julistukseen liittyneille uusia oikeudellisia velvoitteita. Suomi osallistuu kansainvälisiin keskusteluihin julistuksen periaatteiden jatkokehittämiseksi ja konkretisoimiseksi. Suomen puolelta puolustusministeri Antti Häkkänen hyväksyi esityksen liittymisestä poliittiseen julistukseen jo 25.10.2023. Yhdysvaltojen johdolla valmisteltu julistus julkaistiin 13.11.2023 New Yorkissa.

’’Osallistuvat valtiot sitoutuvat kymmeneen periaatteeseen, joilla edistetään vastuullisuutta ja turvallisuutta tekoälyn ja autonomisten toimintojen sotilaallisessa kehittämisessä ja käytössä. Ne korostavat kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteiden noudattamista”, puolustusministeri Häkkänen sanoo.

Kuvituskuva: Puolustusvoimat / lennokki