Uusia ratkaisuja elektroniikkajätteen vähentämiseksi

Tarve tehdä elektroniikasta ympäristöystävällisempää on entistä akuutimpi, sillä tuotteiden kestävyyttä koskeva EU-lainsäädäntö tekee tuloaan. VTT liittyy osaksi EU-hanketta, johon osallistuu yhteensä 46 kumppania 11 EU-maasta. Suomesta mukana ovat VTT:n lisäksi Canatu, Movesense, Screentec, Tervakoski, UpCode ja UPM Raflatac. 

EU:n Sustronics-hankkeen tavoitteena on johdattaa maanosan elektroniikkateollisuus kohti kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja, suunnittelua ja tuotantomenetelmiä sekä kiertotalouteen perustuvaa toimintaa ja parempaa energiatehokkuutta.

Kolmivuotiseen hankkeeseen sisältyy yhdeksän pilottiprojektia, jotka tähtäävät olemassa olevien elektroniikkatuotteiden uudelleen suunnitteluun tai kokonaan uusien elektroniikkatuotteiden luomiseen.

Lisäksi hanke pyrkii auttamaan yrityksiä vastaamaan tulevan EU-lainsäädännön kestäviä tuotteita koskeviin vaatimuksiin. Kesällä käynnistyneellä projektilla on 40 miljoonan euron budjetti, josta noin neljännes tulee suoraan EU:lta KDT JU -rahoitusinstrumentin kautta. Sitä vetää Philips.

Suomesta on VTT:n ja Tampereen yliopiston lisäksi Sustronicsiin osallistuu kuusi muuta yritystä kuten Canatu, Movesense, Screentec, Tervakoski, UpCode ja UPM Raflatac. Suomalaiset kumppanit saavat osan rahoituksestaan Business Finlandilta.

Alkuvuodesta 2024 astuu voimaan uusi kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskeva asetus, Ecodesign for Sustainable Products (ESPR). Asetuksen myötä kaikkien EU:ssa myytävien tuotteiden vastuullisuus on pystyttävä todistamaan. Uusi lainsäädäntö vaikuttaa sekä eurooppalaiseen elektroniikkateollisuuteen että kaikkiin EU-markkinoille tähtääviin yrityksiin.

Taustaa: World Economic Forumin mukaan pelkästään vuonna 2019 heitettiin pois 53 miljoonaa tonnia elektroniikkajätettä. Määrän odotetaan kasvavan 38 prosenttia seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Perinteisten elektroniikan valmistusmateriaalien käyttö ei ole enää kannattavaa niiden rajallisen luonteen ja suuren elektroniikkajätemäärän aiheuttaman ympäristökuormituksen vuoksi. Elektroniikkateollisuuden on siis löydettävä uusia materiaaleja ja ryhdyttävä soveltamaan kiertotalouden periaatteita.

Lisää: Sustronics-hankkeen verkkosivusto (LINKKI) ja suomalaisyritysten hankkeista VTT:n 14.11.2023 tiedotteesta. Mukana on myös lisää linkkejä alan tiedolähteisiin (LINKKI).

Kuva: Shutterstock