Yhden parin Ethernetiin valmiskaapeleita

Yhden parin Single Pair Ethernet-ratkaisu (SPE) kehitettiin alkuaan autojen kommunikointiratkaisuksi, mutta nyt sitä voidaan hyödyntää valmistavassa teollisuudessa. Saksalainen Lapp tarjoaa siihen niin kaapelit kuin liittimet lisäohjeineen Etherline-valikoimassa.

Yhden parin SPE on kansainvälisesti standardisoitu teknologia IEEE:n mukaisesti. Kolme pääteknologiaa ovat Gigabit Ethernet 802.3ch käyttötarkoituksena kulkuneuvot aina 15 metrin datan siirtoetäisyyksiin.

Niistä Gigabit Ethernet, 100 megabitin Ethernet ja 10 megabitin Ethernet soveltuvat valmistavaan teollisuuteen, koska kahdella ensin mainitulla päästään 40 metrin etäisyyksiin ja 10 megabitin Ethernet mahdollistaa jopa 1000 metrin etäisyydet. Siirtoetäisyyden pituus on todellinen etu kenttäväyläratkaisuissa.

Lappin yhden parin Single Pair Ethernet -verkon yksipariset kaapelituotteet mahdollistavat myös nopeamman ja helpomman asennuksen. Se myös pienentää asennusvirheiden mahdollisuutta, verrattuna nelipariseen Ethernet -kaapeliin.

Käytettävissä on kolme erilaista kaapelia seuraavin johdin poikkipinta-aloin; AWG 26, AWG 22 ja AWG 18, jonka poikkipinta-ala mahdollistaa jopa 1000 metrin etäisyyden tiedonsiirron liikkuvassa tai kiinteässä asennuksessa. Vaihtoehtoja kaapeleista löytyy Lappilta niin kiinteään asennukseen, liikkuvaan asennukseen tai energiansiirtoketjukäyttöön ja robotiikkaan.

Single Pair Ethernet ratkaisu on myös kustannustehokas, koska tarvittavien lisälaitteiden määrä on pienempi verrattuna kenttäväylien kytkemiseen käytetyissä Cat 5 Ethernet -verkoissa.  SPE tarjoaa matalan IP-pohjaisen verkkohierarkian.

Yhden parin SPE:n avulla toimilaitteiden ja antureiden tiedot saadaan välitettyä pilveen, tai yritysten toiminnanohjauksen käyttöön.  Verkko mahdollistaa laitteiden ja komponenttien liittämisen IP-osoitteiston avulla verkkoselaimella ja mahdollistaa asetusten muuttamisen ja/tai tietojen korjaamisen. Kaikki  on kuvattu kansainvälisessä IEC 611563-standardissa.

Lisää: Lappin Etherlinen tuotetiedot (LINKKI)