Digitekniikat tuomaan lisää kilpailukykyä

Euroopan on ryhdyttävä itse toimeen tehostaakseen kilpailukykyään panostamalla entistä enemmän tutkimukseen ja erityisesti tekoäly- ja muihin digitaalitekniikoihin. Uusimmassa selvityksessä konsulttiyritys McKinsey esittelee viimeisimpiä tavoitteita, joihin keskittymällä Eurooppa voisi tehostaa kilpailukykyään.

Myrskyisät ajat ovat tuoneet esiin uusia epävakauksia Euroopan talouksissa. Näihin puuttuminen voisi edistää Euroopan kilpailukykyä ja kasvua, selviää McKinseyn uudesta raportista ”Accelerating Europe: Competitiveness for a new era”.

”Jos Euroopan kilpailukyvyn tehostamiseen ei puututa, arvioimme, että voimme menettää vuosittain jopa 500 miljardista eurosta 1000 miljardiin euroon arvoa vuoteen 2030 mennessä’’, sanoo McKinseyn vanhempi osakas ja Global Energy & Materials -sektorin globaali johtaja Jukka Maksimainen.

Siksi raportti ehdottaa kilpailukyvyn tehostamiseksi innovaatiomenojen kaksinkertaistaminen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, erityisesti tekoälyn saralla, jossa esimerkiksi Suomella on hyvät mahdollisuudet saavuttaa tuottavuushyötyjä korkean digitalisaatiotasonsa ansiosta.

Uusien energialähteiden hyvin aggressiivinen kehittäminen ja käyttöönotto tavoitteena energian hinnan puolittaminen samalla kun päästöjä vähennetään. Myös yritysten kokoa pitäisi kasvattaa ja teknologian käyttöönoton edistämiseksi uudelleenkoulutuksen, työvoiman liikkuvuuden ja kykyjen hankinnan nopeuttaminen.

Vuosittaisten yritysinvestointien kasvattaminen noin 370 miljardilla eurolla ja uusien suorien ulkomaisten sijoitusten kaksinkertaistaminen, esimerkiksi tukemalla riskipääomaa. Lisäksi kriittisten materiaalien saatavuuden varmistaminen, esimerkiksi luomalla houkutteleva toimintaympäristö malmien etsinnän lisäämiseksi ja lupaavien malmioiden kehittämiseksi tuotantovalmiuteen. Sääntelyn ja teollisuuspolitiikan uudelleenarviointi.

Raportin mukaan myös yrityksiä säätelevän lainsäädännön on tuettava kasvua ja oltava oikeasuhtaista, yliregulaatiota tulisi vähentää. Raportti perustuu 1 000 eurooppalaisen yrityksen analyysiin, ja tutkii Euroopan kilpailukykyyn kohdistuvia paineita seitsemällä avainalueella – innovaatiot, energia, toimitusketjut, pääoma, osaaminen, yritysten koko, sekä kilpailu ja markkinat.

Lisää: Raportti (LINKKI).

Kuvituskuva: McKinsey