Tekoäly auttaa puhelimen tekstinsyöttöä – osaksi käyttöliittymää

Aalto-yliopiston tutkijat ovat onnistuneet koneoppimisen avulla luomaan mallin, joka pystyy ihmisen kaltaisella tavalla syöttämään tekstiä puhelimella. Kansainvälisten tutkijoiden ja Googlen kanssa yhteistyössä kehitetty malli on ensimmäinen laatuaan, ja uusi merkkipaalu nykyaikaisen tekstinsyötön mallintamisessa. 

Aalto-yliopiston tutkijoiden uudella tekoälymallilla on mahdollista simuloida erilaisia käyttäjäryhmiä aina nuorista vanhoihin ja yhdellä sormella kirjoittaviin sekä selvittää, millaiset tekijät helpottavat ja toisaalta vaikeuttavat tekstinsyöttöä erilaisilla käyttäjillä.

Tekoälymalli auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät sujuvoittavat ja mitkä puolestaan vaikeuttavat puhelimen näpyttelyä erilaisilla käyttäjäryhmillä. Sille voi antaa lauseen, jolloin se liikuttaa “silmiään ja sormiaan”, ja käyttää työmuistiaan, aivan kuten ihmiset näppäillessään. Se myös tekee samanlaisia virheitä ja korjaa niitä.

“Loimme simuloidun käyttäjän, jolla on ihmisenkaltainen näkö- ja motorinen järjestelmä. Opetimme sitä miljoonia kertoja näppäinsimulaattorissa. Lopulta se oppi näppäilytaitoja, joita voi hyödyntää myös simulaattorin ulkopuolella erilaisissa näppäilytilanteissa”, kertoo professori Antti Oulasvirta Aalto-yliopistosta.

Tekstinsyöttöä ennustava tutkimusmalli on kehitetty yhteistyössä Googlen kanssa. Tavoitteena on arvioida ja optimoida puhelinten näppäimistöjä, ja malli täydentää oikeilla käyttäjillä tehtyä, usein kallista ja aikaa vievää testausta.

Antti Oulasvirta johtaa Aalto-yliopistossa tutkimusryhmää, joka tutkii erityisesti laskennallisia malleja ihmisten käyttäytymisestä. Mallien avulla voi esimerkiksi testata ja parantaa käyttöliittymiä sekä selittää ihmisen käyttäytymistä tehtävänsuoritustilanteissa.

Tutkijat esittelevät tuloksensa toukokuun puolivälissä CHI-konferenssissa, joka on arvostetuin tieteellinen julkaisufoorumi ja tapahtuma ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkimuksen alalla.

Lisää: Tutkimus (LINKKI)

Kuvat: Aalto-yliopisto