Kalajoella testattiin uudenlaista tilannekuvaa viranomaisyhteyksiin

Viime viikolla testattiin  Kalajoen hiekkasärkillä suomalaisviranomaisten tilannekuvan parantamiseen kehitettyjä teknologiaratkaisuja. Testaaminen tehtiin Centrian Alpha-alustan kautta Instan IBA-järjestelmään. Olipa mukana myös uudenlainen sukellusvene-drone.

Centrian vetämän Projekti Alphan tavoitteena on saavuttaa uutta tietoa, osaamista ja yhteisiä innovaatioita hybridiuhkien tunnistamiseen ja viranomaisten tilannekuvan parantamiseksi verkostoituneessa viranomaisten välisessä toiminnassa. Alpha-hankkeessa on kehitetty viranomaisten tilannekuvaa täydentäviä tietolähteitä ja ohjelmistoja sekä järjestelmien toimivuutta ja integrointia. Mukana on tutkimuskumppaneina Centria ja VTT  sekä 12 yritystä ja joukko viranomaisia.

Projektin yhteistyökumppaneina toimivat yrityksistä Airbus, Anarky Labs, Bittium, Exfo, Fairspectrum, Goodmill Systems, Insta, Mentura, ja Nokia. Loppukäyttäjiä olivat Erillisverkot, Puolustusvoimien tutkimuslaitos (PVTUTKL) ja sisäministeriö.

Hankkeessa Exfon teemat olivat järjestelmien yhteistoiminta ja liitettävyys. ’’Roolimme erityisesti Kalajoella oli tuottaa ja kerätä sensoridataa, ja toimittaa se sovitussa muodossa partnereidemme hyödynnettäväksi ja visualisoitavaksi Centrian ALPHA-VPN:n avulla’’, sanoo Exfon projektipäällikkö Tuure Mäkelä.

Tilannekuvan parantamiseen kehitettyjä teknologiaratkaisuja demonstroitiin ja esiteltiin varsin kesäisissä tunnelmissa Hiekkasärkkien Lokkilinnassa. Kuva: Marika Hautala/Centria.

Exfo demonstroi Kajajoella esimerkiksi UAV-laitteiden havainnointia hajautetulla anturi-sensoriverkolla, sekä satelliittinavigoinnin GNSS-häirinnän tunnistusta ja raportointia Goodmill Systemsin monikanavareitittimillä.  Yhteistyötahoista Anarky Labs toi Alpha-hankkeeseen myös osaamista, joka tuo näkyviin ja visualisoi muiden toimijoiden yhteen keräämää dataa loppukäyttäjille.

Tamperelainen Insta Advance tekee Alpha-projektissa myös teollista tutkimusta erilaisten tietolähteiden ja analytiikkamenetelmien hyödyntämisestä osana tilannekuvaa.  Instan kehittämä Insta Blue Aware –tuote olikin keskeisessä roolissa Kalajoen demonstraatioissa. ’’Sen avulla koostettiin yhteen eri tietolähteiden tuottamat tiedot ja esitetään yhteinen tilannekuva käyttäjille’’, kertoo Instan liiketoiminnan kehityspäällikkö Sari Mäenpää.

Airbus Defence and Space  toi  Alpha -hankkeeseen osaamista viranomaisviestinnästä, satelliittipalveluista ja viranomaiskäyttäjien tarpeista kenttäoperaatioissa. Yritys on projekti Alphan ohjausryhmän jäsen ja on myös vastannut yhdestä projektin tutkimusryhmistä. Yritys demonstroi kenttäoperaatioissa tilannetietoisuutta ja turvallisuutta parantavaa Mission Critical IoT -ratkaisua integroituna Alpha-alustan avulla Instan IBA-järjestelmään. Lisäksi Airbus esitteli OneAtlas-satelliittidatapalvelua osana laajennetun tilannekuvan muodostamista. Hankekumppani Mentura Group tarjosi hankkeeseen verkkoasiantuntemustaan ja raportoimalla sen laadusta ja luotettavuudesta.

Centria hyödynsi testaustapahtumassa myös sukellusdronea (Underwater ROV) videodatan tuottamiseen. Kuva: Anttoni Porri/Centria.  

Kalajoen testaustapahtumaa koordinoinut Centria hallinoi myös hankeyhteistyöhön kehitettyä virtuaalierillisverkkoa, jota käytetään tiedonsiirtoon ohjelmistojen välillä. Centria on tehnyt myös ohjelmistoja, jotka keskittyvät enimmäkseen tiedon välittämiseen, sovittamiseen, tuottamiseen ja visualisointiin.

”On hienoa nähdä hankkeen tulokset käytännön demonstraatioiden kautta yhteisessä testaustapahtumassa”, kertoo Centrian projektipäällikkö Saku Seppälä. Centria hyödynsi testaustapahtumassa myös sukellusdronea (Underwater ROV) videodatan tuottamiseen ja Bertin Environicsin ChemProX-kemikaali-ilmaisimia sensoridatan tuottamiseen.  Testaaminen tehtiin Centrian Alpha-alustan kautta Instan IBA-järjestelmään.

Tutkimusosapuolista VTT toi hankkeessa puolestaan kybertilannetietoisuutta ja siihen liittyvää tiedonjakoa.  VTT on tehnytkin aktiivisesti tutkimustyötä myös videonsiirron parissa.

Loppukäyttäjien edustajat, kehityspäällikkö Kari Junttila Suomen Erillisverkoilta ja ylikomisario Jarmo Puustinen sisäministeriöstä kertoivat vakuuttuneensa näkemästään Kalajoen testaustapahtumassa.

Seuraavaksi  tilannekuva- tai johtamisjärjestelmissä tultanee näkemään anturitedon datafuuusiota ja tekoälyn hyödyntämistä, jotta ihmisen ei tarvitsisi Junttilan mukaan havainnoida järjestelmää, vaan järjestelmän ohjelmistoagentti tekisi analyysiä ihmisen puolesta ja kertoisi olennaisen tiedon joka hetkellä.

Tausta: Projekti Alpha demostraatio Kalajoella 13.6.2024 laajemmin (LINKKI, Centria amk)

Aloituskuva: Kalajoen demostraatiossa Alpha-demossa hyödynnettiin mittauslaitteina Bertin Environicsin ChemProX kemikaali-ilmaisinta (oik.)  ja Centrian kehittämää CBRN View -puhellinsovellusta. Kuva: Anttoni Porri/Centria.