Pienet panostavat tutkimukseen aiempaa enemmän

Pienet ja alle viisi vuotta vanhat yritykset panostavat Suomessa työn ja talouden tutkimuslaitos Laboren mukaan kehitykseen selvästi enemmän kuin aikaisemmin ja myös enemmän kuin vertailun muissa OECD-maissa. Mukana linkki uutuusraporttiin.

Laboren analyysissä tarkastellaan Suomen yritysten tutkimus- ja kehitystyön (t&k) rakenteita ja kehitystä käyttämällä vertailukohtana harmonisoituja yritysaineistoja 21 OECD-maasta. Analyysin tulosten mukaan vuosina 2017–2022.  Analyysi kertoo myös eräistä muista talouspolitiikan kannalta kiinnostavista t&k-toiminnan piirteistä sekä muutoksista ja maiden välisistä eroista.

Laboren Analyysi-julkaisussa, Jussi Huuskosen ja Mika Malirannan Suomen yritysten t&k-toiminta vertailussa: OECD-hankkeen Suomi-analyysi (Labore Analyysi 3/2024), havaitaan, että Suomen yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan (t&k) rakenteet ovat muuttuneet merkittävästi vuosien 2010 ja 2022 välillä. Varsinkin nuorten pienten yritysten t&k-toiminta on voimistunut erittäin paljon Suomessa vuoden 2015 jälkeen.

“Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus t&k-toimintaa tekevistä yrityksistä sekä varsinkin yritysten t&k-menoista ja -henkilöstöstä on ollut Suomessa selvästi pienempi kuin Ruotsissa tai useassa muussa vertailtavana olevassa OECD-maassa”, kertoo tutkimuksen toinen tekijä, tutkija Jussi Huuskonen.  Toisaalta ulkomaalaisomisteisten yritysten osuudet ovat olleet Suomessa kasvussa, hän huomauttaa.

Analyysin vertailuista käy ilmi, että Suomessa yritykset ovat saaneet vähemmän t&k-tukia kuin muissa OECD-maissa. Lisäksi perustutkimuksen ja erityisesti soveltavan tutkimuksen osuus t&k-menoista on Suomessa tavallista pienempi ja kehittämistyön osuus vastaavasti suurempi.

On tavanomaista, että yritysten t&k-toiminta on keskittynyt suhteellisen harvoihin yrityksiin. Tällainen tilanne on ollut erityisesti Ruotsissa ja Sveitsissä. T&k-toiminta oli myös Suomessa hyvin keskittynyttä 2010-luvun alkuvuosina, mutta sen jälkeen keskittyneisyys on Suomessa selvästi vähentynyt.

Toisaalta maakohtaiset erot ovat tässä merkittäviä, muistuttaa tutkimuksen toinen tekijä Mika Maliranta. ”Espanja, Italia ja Ranska ovat esimerkkejä maista, joissa yritysten t&k-toiminta on jakautunut muita maita tasaisemmin yritysten välillä”, Maliranta huomauttaa.

Analyysi-julkaisu on tuottavuuslautakunnan vuoden 2024 raportin taustamateriaalia ja liittyy myös parhaillaan käynnissä olevaan hankkeeseen “Yritysrahoituksen saatavuus ja tuottavuuskehitys Suomessa”, jonka rahoittaja on Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö.

Lisää: Laboren t&k-analyysi (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Shutterstock