Suomalaisille tulossa uusi EU-identiteettilompakko

Digi- ja väestötietovirasto rakentaa suomalaisten käyttöön Euroopan laajuisen digitaalisen identiteettilompakon, jonka avulla voidaan hoitaa lupa-asioita koko EU-alueella. Älypuhelimella toimiva tunnistuspalvelu on tulossa suomalaisten ja Suomessa asuvien käyttöön jo lähivuosina.

Suomen ohella jokainen EU-maa on velvoitettu tuottamaan omat lompakkosovelluksensa, jotka toimivat samalla käyttölogiikalla. Lompakot mahdollistavat sähköisen tunnistautumisen, allekirjoittamisen sekä lupien ja todistusten osoittamisen luotettavasti koko EU-alueella.

’’Digitaalinen lompakko mahdollistaa esimerkiksi viranomaisasioiden hoitamisen yli EU-maiden rajojen. Lompakon avulla suomalaiset voivat tunnistautua sähköisesti muiden EU-maiden digipalveluihin ja muiden EU-maiden kansalaiset suomalaisiin palveluihin’’, kertoo ylijohtaja Pekka Rehn Digi- ja väestötietovirastosta.

Uudenlaisen lompakkosovelluksen käyttöönoton mahdollistaa toukokuussa 2024 hyväksytty eIDAS-asetuksen uudistus, jonka valmisteluun myös Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijat Suomesta osallistuivat.

Lompakon käyttäminen on silti EU-maiden kansalaisille vapaaehtoista ja lompakon käyttäjä päättää itse mitä tietoja jakaa. Tulevalla identiteettiratkaisulla voidaan tunnistautua yli rajojen Euroopassa ja osoittaa erilaisia henkilöön liittyviä tietoja, kuten tiedon suoritetusta tutkinnosta, ammattipätevyydestä tai ajoluvasta.

’’Digitaaliset lompakot sujuvoittavat erityisesti niitä tilanteita, joissa tällä hetkellä täytyy esittää erilaisia paperisia todistuksia ja lupia. Lompakko myös parantaa turvallisuutta, kun tietojen oikeellisuuden voi tarkastaa digitaalisesti’’, kertoo Digi- ja väestöviraston ylijohtaja Pekka Rehn.

EU:n parlamentti ja neuvosto hyväksyivät toukokuussa 2024 uudistetun eIDAS-asetuksen, jossa säädetään henkilöiden tunnistamisesta EU-valtioiden rajat ylittävässä asioinnissa sekä sähköisen asioinnin luottamuspalveluista.

Uudistetun asetuksen keskeinen velvoite on, että kaikkien EU-jäsenvaltioiden pitää tarjota asetuksen vaatimukset täyttävä digitaalinen identiteettilompakko viimeistään kahden vuoden päästä teknisten täytäntöönpanosäädösten valmistumisesta.

Asetusta täydentäviä teknisiä täytäntöönpanosäädöksiä valmistellaan parhaillaan ja ne on tarkoitus antaa kahdessa osassa vuosien 2024 ja 2025 aikana. Ensimmäiseksi annetaan lompakkoa koskevat täytäntöönpanosäädökset.

Euroopassa on jo käynnissä eurooppalaisten digitaalisten identiteettilompakoiden käyttötapausten pilotointi. Suomessa pilotoidaan nyt lompakon käyttämistä seuraavissa tilanteissa: tunnistautuminen julkisen hallinnon sähköisiin palveluihin, mobiiliajokortin käyttö, henkilötietojen osoittaminen, yrityksen digitaalinen lompakko ja opintotodistustietojen osoittaminen.

Pilotointia tehdään osana eurooppalaisia pilottikonsortioita: Potential, EWC ja DC4EU. Digi- ja väestötietovirasto hyödyntää piloteista saatuja oppeja lompakkosovelluksen toteutuksessa. Valtiovarainministeriön hanke ohjaa kansallisen digitaalisen identiteetin lompakon toteuttamista. Lompakon teknisestä toteutuksesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Lisää: Eurooppalainen digitaalinen identiteettilompakko (LINKKI)

Kuvituskuva: Shutterstock