Tutkimuksen kärkihankkeisiin 30 miljoonaa euroa

Suomen Akatemia on valinnut 101 tutkimushanketta rahoitettavaksi Tutkimuksella eteenpäin -kärkihankerahoituksella. Akatemian kärkihankerahoitus on 30 miljoonaa euroa. Rahoitusta saivat eniten fysiikka, tietojenkäsittelytieteet, sähkötekniikka ja elektroniikka, neurotieteet ja ympäristötieteet.