Tutkimuksen kärkihankkeisiin 30 miljoonaa euroa

Suomen Akatemia on valinnut 101 tutkimushanketta rahoitettavaksi Tutkimuksella eteenpäin -kärkihankerahoituksella. Akatemian kärkihankerahoitus on 30 miljoonaa euroa. Rahoitusta saivat eniten fysiikka, tietojenkäsittelytieteet, sähkötekniikka ja elektroniikka, neurotieteet ja ympäristötieteet.

Parhaiten haussa menestyivät ne hakemukset, joissa idea tutkimuksen tuotosten hyödyntämisestä oli uusi, innostava ja innovatiivinen.Gallup eu ja usa %1

Tutkimuksen kärkihankerahoituksella tuettiin myös erityisesti nuoren tutkijasukupolven tutkijoita, joiden tutkimushankkeet on jo todettu aiemmassa vertaisarvioinnissa tieteellisesti korkeatasoisiksi.

Kärkihankerahoitus on hallitusohjelmassa Suomen Akatemian kautta jaettavaksi osoitettu rahoitusmuoto, jolla vahvistetaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä edistetään tutkijoiden aktiivista yhteistyötä tutkimuksen hyödyntäjien kanssa.

LISÄÄ: Rahoitusta saaneet 30.9.2016 (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639