Tutkimusrahoitus uusiksi – tarve 200 miljoonaa euroa

Työ- ja elinkeinoministeriön nimeämä Shok-johtoryhmä on tarkastellut strategisen huippuosaamisen keskittymien nykytilaa. Ryhmä esittää, että hallitus tukisi biotalouden tavoin digitalisaatiota hyödyntävän liiketoiminnan syntyä uudella 200 miljoonan euron kärkihankerahoituksella vuosiksi 2016-2018.

Lisää laiterahaa huippututkimukseen

Akatemia rahoittaa 13,6 miljoonalla eurolla suomalaisen huippututkimuksen laitteiden, aineistojen ja tutkimuspalveluiden ostamista.  Rahoitusta saavat 47 eri tutkimusinfrastruktuurihanketta. Akatemian infrastruktuurirahoituksella tuetaan suomalaista tutkimustyötä, tutkijankoulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Kolmeen eri rahoitushakuun jätettiin kaikkiaan 121 hanketta ja rahoitus myönnettiin 39 prosentille hakemuksista. Rahoitushauista yksi oli suunnattu kansallisen kehittämissuunnitelman mukaisiin tutkimushankintoihin, toinen uusille tutkimusavauksille ja…