Lisää laiterahaa huippututkimukseen

Akatemia rahoittaa 13,6 miljoonalla eurolla suomalaisen huippututkimuksen laitteiden, aineistojen ja tutkimuspalveluiden ostamista.  Rahoitusta saavat 47 eri tutkimusinfrastruktuurihanketta.

Akatemian infrastruktuurirahoituksella tuetaan suomalaista tutkimustyötä, tutkijankoulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Kolmeen eri rahoitushakuun jätettiin kaikkiaan 121 hanketta ja rahoitus myönnettiin 39 prosentille hakemuksista.

Rahoitushauista yksi oli suunnattu kansallisen kehittämissuunnitelman mukaisiin tutkimushankintoihin, toinen uusille tutkimusavauksille ja ulkopuolisiin hankintoihin sekä kolmas valtion kautta kohdistettuihin hankkeisiin.

Rahoitetuilla tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja sekä palveluita, jotka mahdollistavat innovaatiotoiminnan tutkimus- ja kehitystyön.

Akatemian hallitus päätti kärkihankerahoituksen periaatteista

Suomen Akatemian hallitus on päättänyt myös kärkihankerahoituksen periaatteista kokouksessaan joulukuun puolivälissä. Rahoitusta kärkihankkeille on suunniteltu haettavaksi huhtikuussa 2016. Jaettavana on 30 miljoonaa euroa.

Kärkihankerahoituksella suunnitellaan vahvistettavan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden toteuttamiseksi. Akatemian kärkihankerahoituksella tuetaan tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden vahvistamista sekä osaamispohjaista kasvua sekä kansainvälisen tason osaamiskeskittymien aikaansaamista ja aktiivista yhteistyötä tutkimuksen hyödyntäjien kanssa.

Tarkemmin tutkimusinfrastruktuuripäätökset

Valtiojäsenyysinfrastruktuurit (pdf)
Suomen tiekartalla olevat infrastruktuurit (pdf)
Uudet avaukset, tiekartan ulkopuoliset (pdf)
Suomen tutkimusinfrastruktuurien strategia ja tiekartta 2014-2020 (pdf)

Kärkihankerahoitus

Lisää Suomen akatemian kärkihankerahituksesta