Tutkaohjatut lentoestevalot tuulimyllyihin

Liikennevirasto Trafi on hyväksynyt menetelmän lentoestevalojen ohjaamiseksi tutkaohjauksella esimerkiksi tuulivoimaloihin. Järjestelmän tarkoitus on vähentää lentoestevalojen ympäristön asutukselle aiheuttamaa valohäiriötä lentoturvallisuuden vaarantumatta.