Tutkaohjatut lentoestevalot tuulimyllyihin

Liikennevirasto Trafi on hyväksynyt menetelmän lentoestevalojen ohjaamiseksi tutkaohjauksella esimerkiksi tuulivoimaloihin. Järjestelmän tarkoitus on vähentää lentoestevalojen ympäristön asutukselle aiheuttamaa valohäiriötä lentoturvallisuuden vaarantumatta.

Ensimmäinen laitteisto, OCAS (Obstacle Collision Avoidance System) on asennettu Svalskullan tuulipuistoon Närpiössä. Arvioitu käyttöönottoaika on huhtikuu 2016. Vastaavaa lentoestevalojen ohjausjärjestelmää ei ole ollut aiemmin Suomessa käytössä.

”Tuulipuiston voimaloihin on asennettu lentoestevalot, jotka ovat normaalisti sammutettuina. Tutkan havaitessa lähialueella lähestyvän lentokoneen, järjestelmä sytyttää tuulivoimaloiden lentoestevalot päälle riittävän ajoissa, jotta ohjaajalle jää aikaa suorittaa tuulivoimaloiden väistäminen, kertoo Trafin ylitarkastaja Heikki Silpola.

Sipolan mukaan tutkajärjestelmän mahdollisissa häiriötapauksissa lentoestevalot syttyvät kuitenkin automaattisesti.  Ennen luvan myöntämistä edellytettiin laitteiston testaamista sekä siviili- että sotilasilma-aluksilla.

OCAS-järjestelmä on hyväksytty aiemmin operatiiviseen käyttöön Norjassa, Ruotsissa, USA:ssa ja Kanadassa.