Tiedonkeruunappi lämpötilan seurantaan

Maxim Integratedin DS1925 iButton lämpötilaloggeri on vahvasti suojattu moduuli, joka mittaa lämpötilaa ja tallentaa tulokset halutulla nopeudella moduulin muistiin. Järjestelmä sopii esimerkiksi elintarviketurvallisuudessa, biotieteissä sekä lääketieteen ja farmasian tuotteiden seurannassa.