Selvitys: Tuulivoimaloista ei vaaraa muuttolinnuille

Tuulivoimaloista ei ole alan etujärjestön mukaan erityisemmin vaaraa muuttolinnuille. Suomessa on tehty ensimmäistä kertaa linnustovaikutusten seurantatutkimus. Kahden seurantavuoden aikana ei selvityksen mukaan havaittu yhtään linnun törmäystä tuulivoimalaan.