Selvitys: Tuulivoimaloista ei vaaraa muuttolinnuille

Tuulivoimaloista ei ole alan etujärjestön mukaan erityisemmin vaaraa muuttolinnuille. Suomessa on tehty ensimmäistä kertaa linnustovaikutusten seurantatutkimus. Kahden seurantavuoden aikana ei selvityksen mukaan havaittu yhtään linnun törmäystä tuulivoimalaan.

Rannikkoalueelle sijoittuu merkittävä lintujen muuttoreitti.  Tuulivoimayhdistyksen tutkimuksessa tarkkailtiin lintujen käyttäytymistä kevät- ja syysmuuton aikana Perämerellä Iin ja Simon rannikkoalueelle rakennetuissa maatuulipuistoissa.

Kahden ensimmäisen vuoden tarkkailutulokset kertovat, että muuttolinnut havaitsevat tuulivoimalat ja väistävät yksittäisiä voimaloita tai kiertävät koko tuulivoimapuiston. E simerkiksi Olhavassa kirjattiin muutontarkkailussa kaikkiaan 26 000 tarkkailun kohteena olevien lajien yksilöä, joista vain 0,04 prosenttia oli havaintojen perusteella vaarassa törmätä tuulivoimaloihin.

Seurannan aikana ei kuitenkaan havaittu yhtään törmäystä tuulivoimaloihin.

”Kuolleiden lintujen etsintään ja lintujen törmäysten tarkkailuun liittyy tietysti epävarmuustekijöitä, mutta tutkimuksemme perusteella voidaan kuitenkin todeta, että Olhavan-Nybyn ja Leipiön tuulivoimapuistojen alueella lintujen törmäykset voimaloihin ovat erittäin harvinaisia”, biologi Ville Suorsa FCG:stä toteaa.

Tuulivoimalayhtiö TuuliWatin tilaamana FCG:n (Finnish Consulting Group) linnustoasiantuntijat aloittivat havainnoinnin keväällä 2014 yrityksen Olhavan sekä Taaleritehdas Oy:n Nybyn tuulipuistojen alueella. Selvitystä jatkettiin vuonna 2015 sekä Olhavan-Nybyn että TuuliWatin Simon Leipiön tuulipuistossa.

FCG jatkaa linnuston seurantatutkimuksia tänä vuonna entistä laajempana. Havainnointi ulotetaan myös Nybyn pohjoispuolelle Myllykankaan tuulivoimapuiston alueelle, jonne Taaleritehdas on viime vuoden aikana rakentanut 22 uutta tuulivoimalaa. Perämeren koillisrannikon lisäksi linnustovaikutusten seurantaa laajennetaan myös Kalajoen alueelle.

LINKKI: Selvitys (LINKKI)

Kuva: Suomen tuulivoimayhdistys