Spektometrin kehittäminen toi palkinnon

Kaliforniassa nykyisin opiskeleva FT Tuija Jokisen on saanut Helsingin yliopiston väitöskirjapalkinnon ilmakehätutkimuksessa mittauslaitteesta. Herkkä laite muodosti väitöskirjan perustyön. Helsingin yliopisto palkitsi Jokisen lisäksi myös nanolääketieteen ja psykologian alueen väitöskirjatyöt.