Spektometrin kehittäminen toi palkinnon

Kaliforniassa nykyisin opiskeleva FT Tuija Jokisen on saanut Helsingin yliopiston väitöskirjapalkinnon ilmakehätutkimuksessa mittauslaitteesta. Herkkä laite muodosti väitöskirjan perustyön. Helsingin yliopisto palkitsi Jokisen lisäksi myös nanolääketieteen ja psykologian alueen väitöskirjatyöt.

Erityisen paljon kansainvälistä huomiota FT Tuija Jokisen on saanu kehittämästään spektrometristä (Chemical lonization Atmospheric Pressure interface Time-of-Flight mass spectrometer). Se muodostaa myös väitöskirjan perustyön.

Joksen spektrometri on käytössä jo useissa yliopistoissa ja instituuteissa ympäri maailman. ’’Hieno ja herkkä mittalaite tuli kehitettyä, ja nyt työ jatkuu Kaliforniassa’’, Tuija Jokinen kertoo.

Väitöskirjastyössään Tuija Jokinen perehtyi ilmakehän kemiallisiin reaktioihin ja hyödyntää sekä aerosolifysiikan että ilmakemian tutkimusmenetelmiä.

Väitöskirja koostui johdannosta ja viidestä vertaisarvioidusta artikkelista, joista jokainen on julkaistu tutkimusalojensa merkittävimmissä aikakauslehdissä. Tutkimusartikkelit keränneet jo paljon viittauksia,

Palkintolautakunnan mukaan hänen väitöskirjansa on esimerkki tieteenalojen rajapinnoilla tapahtuvasta tutkimuksesta.

’’Itse asiassa Jokinen siirtyi kemiasta fysiikkaan vasta tohtoriopintojen alkuvaiheessa mutta omaksui aerosolifysiikan tutkimusmenetelmät nopeasti ja toi tehokkaasti analyyttisen kemian osaamisensa tutkimuksen tueksi’’, kertoo väitöskirjatyötä ohjannut apulaisprofessori Mikko Sipilä fysiikan laitokselta.

Tällä hetkellä Jokinen tekee postdoc-tutkimusta Kaliforniassa. Hän toimii professori Jim Smithin ryhmässä University of California at Irvinen (UCI) kemian laitoksella

Helsingin yliopiston väitöskirjapalkinnon saivat Jokisen lisäksi PhD Elyana Saadin, psykologian sekä FaT Mohammad-Ali Shahbaz, nanolääketieteen väitöskirjastaan. FaT Mohammad-Ali Shahbaz selvitti työssään lääkeainetta kuljettavien, huokoisesta piistä valmistettujen kantajapartikkelien ideaalisia ominaisuuksia (LINKKI).

LISÄÄ: FT Tuija Jokinen: Formation of low-volatility aerosol precursor molecules and clusters in the atmosphere (LINKKI).