Akuissa ei välttämättä tarvita erikoismateriaaleja

Akkujen käytön suosio lisääntyy koko ajan, mikä on aiheuttamassa nykytekniikan akkutuotannolle uhkan perusmateriaalien niukkenevasta tarjonnasta. Siksi akkujen kehittäjien katseet ovat suuntautunut uusiin tekniikoihin, jotka voisivat hyödyntää laajasti saatavilla olevia materiaaleja. Yksi ehdokas on orgaaninen protoniakku.

Joustaville pinnoille orgaanisia transistoreita

Orgaaniset puolijohteet eivät ole tähän mennessä pysyneet epäorgaanisten transistoreiden mitoituksien mukana. Nanobitteja-sivusto kertoo, että müncheniläisen Ludwig-Maximilians Universität Münchenin (LMU) fyysikot ovat luoneet orgaanisen transistorin, joka toimii sekä matalien että korkeiden virtojen alueella.