VTT kehittää uudenlaista tunnetutkaa – tunnistaa biosignaaleja ja mikroliikkeitä

VTT kehittää uudenlaista tutkaa, jolla voitaisiin tulevaisuudessa havainnoida väkijoukon biosignaaleja ja mikroliikkeitä sekä tulkita vallitsevia tunnetiloja. Ratkaisua on jo testattu laboratorio-olosuhteissa lupaavin tuloksin. Saatu tieto esimerkiksi koehenkilöiden sykkeestä ja liikkeestä vastaa jo puettavilla antureilla saatua dataa.