VTT kehittää uudenlaista tunnetutkaa – tunnistaa biosignaaleja ja mikroliikkeitä

VTT kehittää uudenlaista tutkaa, jolla voitaisiin tulevaisuudessa havainnoida väkijoukon biosignaaleja ja mikroliikkeitä sekä tulkita vallitsevia tunnetiloja. Ratkaisua on jo testattu laboratorio-olosuhteissa lupaavin tuloksin. Saatu tieto esimerkiksi koehenkilöiden sykkeestä ja liikkeestä vastaa jo puettavilla antureilla saatua dataa.

Ihmisen syke ja sen variaatio sekä pienet liikkeet kertovat stressistasosta ja tunnetiloista, kuten kiinnostuksesta tai hermostumisesta. Näiden monitoroiminen yhtäaikaisesti usealta samassa tilassa olevalta henkilöltä on kuitenkin haastavaa.

Helpoin tapa eli kamera voi loukata yksityisyyttä ja puettavat anturit taas edellyttävät käyttäjältään aktiivisuutta ja eri laitteiden yhteensopivuutta. Siksi VTT hyödyntää ratkaisussaan yleisempiä keinoja, joilla mitattavaa henkilöä ei voi tunnistaa.

VTT:n kehittämä järjestelmä on syntynyt yhdistämällä VTT:ssä kehitettyä uusinta anturi- ja tutkateknologiaa, tekoälyalgoritmeja sekä ihmisen käyttäytymisen ja biosignaalinen ymmärtämistä.

Tutkajärjestelmää on jo testattu laboratorio-olosuhteissa lupaavin tuloksin. Esimerkiksi tutkalla kerätty tieto koehenkilöiden sykkeestä ja liikkeestä vastaa jo puettavilla antureilla saatua dataa.

’’Pystymme havainnoimaan esimerkiksi sykemuutosta eri tunnetiloissa ja kun pääsemme nyt optimoimaan malleja tunnetilojen ymmärtämiseen, olemme askeleen lähempänä toimivaa tunnetutkaa’’, iloitsee erikoistutkija Johanna Närväinen VTT:ltä.

Kuluttajatuotteiden valmistajia kiinnostaa tekniikan soveltaminen ihmisten spontaanit reaktiot tuotteisiin ja mainontaan: tietoa tunteista ja asenteista voidaan hyödyntää markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. Autoteollisuudessa tutkajärjestelmä voisi palvella esimerkiksi kuljettajan tunne- ja vireystilan monitorointia.

Innovaatio on herättänyt kiinnostusta myös työhyvinvoinnin kehittämisessä. Isoissa toimistorakennuksissa järjestelmää voitaisiin hyödyntää henkilöstön stressin ja turhautumisen havainnointiin ja muuttaa työskentelyolosuhteita tukemaan jaksamista. Tämä voisi vähentää henkilöstön kuormittumista ja sairauspoissaoloja sekä lisätä hyvinvointia.

Muita potentiaalisia sovellusalueita ovat terveydenhoito, koulutus ja ihmisen kanssa vuorovaikuttavat robotit. Tunnetutkaa on kehitetty osana VTT:n iBEX 2020 -ohjelmaa. Ohjelma on esimerkki uudesta tavasta tehdä soveltavaa tutkimusta yhä ratkaisulähtöisemmin.

Kuvat: VTT