Standardointi uuteen järjestykseen – liian monta toimijaa

Tulevaisuudessa standardisoinnin tehtävänä on tukea suomalaista kilpailukykyä, edistää yritysten markkina-asemaa sekä parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua. Uusi ”Standardisointi Suomessa” -selvitys suosittaa, että suomalainen standardisointijärjestelmä organisoidaan paremmin elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa palvelevaksi.