ARTIKKELI: Fotoniikkaa mikropiiriin

Jos mikropiirien sisäinen tiedonsiirto toimisi fotonisesti, saavutettaisiin merkittävää siirtokapasiteetin kasvua mutta myös energiansäästöä. Jopa 80 prosenttia mikroprosessorin kuluttamasta tehosta kuluu datan siirtämisen metallijohteissa.