ARTIKKELI: Fotoniikkaa mikropiiriin

Jos mikropiirien sisäinen tiedonsiirto toimisi fotonisesti, saavutettaisiin merkittävää siirtokapasiteetin kasvua mutta myös energiansäästöä. Jopa 80 prosenttia mikroprosessorin kuluttamasta tehosta kuluu datan siirtämisen metallijohteissa.

Fotoniset laitteet ovat paljon nopeampia kuin sähköiset, mutta tähän mennessä valoa keskittäviä rakenteita ei ole voitu miniatyrisoida niin pieniksi kuin elektronisia piirejä.

Suomalaisen Nanobitteja.fi:n uusin katsausartikkeli (LINKKI) esittelee kuinka ratkaisuja on haettu niin metamateriaaleista kuin plasmonisistakin ilmiöistä, koska näin päästään valon aallonpituutta pienempiin mittoihin.

Kuva: Glenn Asakawa/University of Colorado.