Kyberhyökkäykset uhkaavat jo tavarantoimituksiakin

Kyberhyyökkäykset aiheuttavat tulevaisuudessa sekasortoa tuotteiden toimitusketjuissa, arvioi japanilainen tietoturvayritys Trend Micron uusimmassa raportissaan.  Ne voivat aiheuttaa myös fyysistä vahinkoa ihmisille, joten kyse ei ole vain tuotannolle tai jakelulle aiheutuvista ongelmista. Mukana linkit myös dramatisoituihin verkkovideoihin.

Verkkohyökkäysten riskit kasvussa – uhkaindeksi kertoo

Trend Micro on julkistanut uusimman CRI-selvityksensä, jonka mukaan lähes joka neljänneksen kansainvälisen organisaation joutuneen seitsemän tai useamman verkkohyökkäyksen kohteeksi kuluneen vuoden aikana. Hyökkäyksissä on kyetty tunkeutumaan organisaatioiden verkkoihin tai järjestelmiin. Yhtiö varoittaa riskien olevan kasvussa – myös kotiverkkojen kautta yritys- ja IoT-yhteyksiin.

Tietoverkkojen hyökkäykset arkipäiväistyneet

Tietoverkkojen kautta tehtävät hyökkäykset yleistyvät koko ajan. Tietoturvayhtiö Trend Micron selvityksessä 70 prosenttia vastaajista kertoi hyökkäysten tapahtuvan aiempaa useammin, ja 27 prosenttiin oli hyökätty kahden edeltävän kuukauden aikana. Vain kuusi prosenttia ei pitänyt verkon kautta tapahtumia tietoturvahyökkäyksiä ongelmallisena. Kohdennettu verkkohyökkäys tarkoittaa suunniteltua hyökkäystä, joka kohdistuu valittuun organisaatioon ja jolla on määritelty tavoite. Hyökkääjät peittävät yleensä…