Tekoälypohjaiset hyökkäykset kiihtyvät 2024

Tietoturvayhtiö Trend Micro varoittaa kovassa nousussa olevan generatiivisen tekoälyn (GenAI) kasvavasta roolista verkkorikollisuuden maailmassa, ja kuinka siihen pohjautuvat työkalut vauhdittavat tulevaisuudessa käyttäjien manipulointia ja identiteettivarkauksia. Myös raaka-aineiden ja logistiset toimitusketjut voivat joutua entistä helpommin katkolle ja ongelmiin.

Linuxiin isketään yhä useammin

Kiristyshaittaohjelmien kaltaiset hyökkäykset yleistyvät jatkuvasti. Uusimpana Trend Micron mukaan hyökkäysten määrä on kasvussa myös Linux-alustoille. Ja samaan aikaan kyberrikolliset hyödyntävät yhtiön raportin mukaan entistä enemmän tekoälyä sekä muita uusia teknologioita hyökkäystensä tehostamiseen ja virtaviivaistamiseen.

Kyberuhkat iskevät seuraavaksi autoihin

Tietoturvayhtiö Trend Micro arvioi kyberuhkien kasvavan seuraavien 3-5 vuoden kuluessa merkittävästi. Kehitystä voimistaa elektroniikan lisääntyminen autoissa ja uusien entistä älykkäämpien sähköautojen tulo markkinoille.

Viime vuonna jo 146 miljardia kyberturvahavaintoa verkossa

Tietoturvayritys Trend Micro kertoo kyberuhkahavaintojen kasvaneen viime vuonna massiivisesti edellisvuoteen verrattuna. Estettyjen haitallisten tiedostojen määrä kasvoi verkossa 242 prosentilla. Uhkatoimijat ovat kohdistaneet iskujaan lisäksi täysin umpimähkään niin kuluttajiin kuin organisaatioihin kaikilla sektoreilla.

Kyberhyökkäykset uhkaavat jo tavarantoimituksiakin

Kyberhyyökkäykset aiheuttavat tulevaisuudessa sekasortoa tuotteiden toimitusketjuissa, arvioi japanilainen tietoturvayritys Trend Micron uusimmassa raportissaan.  Ne voivat aiheuttaa myös fyysistä vahinkoa ihmisille, joten kyse ei ole vain tuotannolle tai jakelulle aiheutuvista ongelmista. Mukana linkit myös dramatisoituihin verkkovideoihin.

Verkkohyökkäysten riskit kasvussa – uhkaindeksi kertoo

Trend Micro on julkistanut uusimman CRI-selvityksensä, jonka mukaan lähes joka neljänneksen kansainvälisen organisaation joutuneen seitsemän tai useamman verkkohyökkäyksen kohteeksi kuluneen vuoden aikana. Hyökkäyksissä on kyetty tunkeutumaan organisaatioiden verkkoihin tai järjestelmiin. Yhtiö varoittaa riskien olevan kasvussa – myös kotiverkkojen kautta yritys- ja IoT-yhteyksiin.

Tietoverkkojen hyökkäykset arkipäiväistyneet

Tietoverkkojen kautta tehtävät hyökkäykset yleistyvät koko ajan. Tietoturvayhtiö Trend Micron selvityksessä 70 prosenttia vastaajista kertoi hyökkäysten tapahtuvan aiempaa useammin, ja 27 prosenttiin oli hyökätty kahden edeltävän kuukauden aikana. Vain kuusi prosenttia ei pitänyt verkon kautta tapahtumia tietoturvahyökkäyksiä ongelmallisena. Kohdennettu verkkohyökkäys tarkoittaa suunniteltua hyökkäystä, joka kohdistuu valittuun organisaatioon ja jolla on määritelty tavoite. Hyökkääjät peittävät yleensä…