Lisää laiterahaa huippututkimukseen

Akatemia rahoittaa 13,6 miljoonalla eurolla suomalaisen huippututkimuksen laitteiden, aineistojen ja tutkimuspalveluiden ostamista.  Rahoitusta saavat 47 eri tutkimusinfrastruktuurihanketta. Akatemian infrastruktuurirahoituksella tuetaan suomalaista tutkimustyötä, tutkijankoulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Kolmeen eri rahoitushakuun jätettiin kaikkiaan 121 hanketta ja rahoitus myönnettiin 39 prosentille hakemuksista. Rahoitushauista yksi oli suunnattu kansallisen kehittämissuunnitelman mukaisiin tutkimushankintoihin, toinen uusille tutkimusavauksille ja…