Kamerarobotti mummon kaveriksi

Etäohjattava kamerarobotti tuo ikäihmiset ja omaiset yhteen välimatkoista huolimatta. VTT ja Attendo kokeilivat Double-kamerarobottia espoolaisessa hoivakodissa.  Tavoitteena oli tutkia, miten etäyhteysrobotti vaikuttaa ikäihmisen kokemukseen omaisten läsnäolosta ja turvallisuuden tunteeseen. Etäyhteysrobottia kokeiltiin espoolaisessa Attendon Olarinpuiston hoivakodissa, jossa asukkaat ovat ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevia ikäihmisiä.  Kenttäkokeeseen osallistui iäkäs asukas sekä hänen toisella paikkakunnalla asuvat kaksi tytärtään ja hoivakodin…