Kamerarobotti mummon kaveriksi

Etäohjattava kamerarobotti tuo ikäihmiset ja omaiset yhteen välimatkoista huolimatta. VTT ja Attendo kokeilivat Double-kamerarobottia espoolaisessa hoivakodissa.  Tavoitteena oli tutkia, miten etäyhteysrobotti vaikuttaa ikäihmisen kokemukseen omaisten läsnäolosta ja turvallisuuden tunteeseen.

Etäyhteysrobottia kokeiltiin espoolaisessa Attendon Olarinpuiston hoivakodissa, jossa asukkaat ovat ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevia ikäihmisiä.  Kenttäkokeeseen osallistui iäkäs asukas sekä hänen toisella paikkakunnalla asuvat kaksi tytärtään ja hoivakodin henkilökunta.

”Äidin mielestä tällainen lisä on hyvä varsinkin niille, jotka asuvat yksin, ja joilla ei ole mahdollisuutta nähdä omaisiaan usein”, kertovat omaiset äitinsä käyttökokemuksista. He kokivat myös yhteydenpidon helpoksi ja määrän lisääntyneen.

Hoivakodin asukkaalla oli huoneessaan kahdella pyörällä liikkuva, varrellinen iPad, jossa oli jatkuva verkkoyhteys omaisen kotiin. Yhtä isoa nappia painamalla äiti lähetti tyttärilleen yhteydenottopyynnön, joka tuli vastaanottajien puhelimiin tekstiviestillä. Tämän jälkeen omainen avasi tietokoneellaan suoran videoyhteyden, ja keskustelu kasvotusten saattoi alkaa.

Kehityskohteina on yhteiset pelisäännöt ja liikuteltavuus. Videoyhteys on mahdollista pitää jatkuvasti auki, ja asukkaan huoneen tapahtumia pääsee seuraamaan halutessaan. Omainen voi etäliikuttaa kamerarobottia oman tietokoneen tai tabletin kautta hoivakodin asukkaan huoneessa.

”Mahdollisuus liikuttaa robottia on erityisen tärkeä yksin asuvan ikäihmisen kotona, jolloin omaiset pääsevät näkemään esimerkiksi, että onko keittolevy jäänyt päälle”, sanoo VTT:n erikoistutkija Antti Tammela .

Kenttäkokeessa kokeiltiin myös kamerarobotin liikuttamista palvelutalon yhteisissä tiloissa. Tällöin palvelutalon arki, muidenkin ikäihmisten kuin oman äidin tai isän, välittyy omaisille.

Teknologian lisäksi projektissa joudutaan miettimään eettisten seikkojen lisäksi myös yksityisyyden suojaan liittyvien sääntöjen luomista.

Kenttäkoe on projektipäällikkö Marketta Niemelän mukaan osa VTT:n laajempia projektikokonaisuuksia, joissa tutkitaan robotiikan mahdollisuuksia ikäihmisten hoivassa ja elämässä sekä sosiaalisia robotteja.

VTT toteutti kahden kuukauden pituisen kenttäkokeen alkukesällä 2016 yhteistyössä Attendon kanssa, ja päärahoittajana oli Tekes.

Pilottijakso on osa METESE (Meaningful Technologies for Seniors – Safety, Comfort and Joy) -projektia, jossa tutkitaan ikäteknologian yhteiskehittämistä ja käyttöönottoa suomalaisissa ja japanilaisissa hoivaorganisaatioissa.

Kuva: VTT

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639