RAPORTTI: Meriteollisuus tarvitsee uusia innovaatioita

Suomalainen meriteollisuus pääsee alan 2020-kilpailukykytyörymän mukaan uuteen kasvuun panostamalla omiin vahvuuksiinsa ja hyödyntämällä uusinta teknologiaa.

Meriliikenne ja offshore-toiminta tulevat olemaan tulevaisuudessakin kasvualueita. Pääosa kaikista tavaroista kuljetetaan meriteitse, joten alan suomalaiselle teollisuudella on edelleen tilausta.Varsinkin kun Suomen meriteollisuuden tuotteilla ja palveluilla on edelleen johtava asema monella saralla.

Suomesta tulee olla edelleen arkisen osaamisen suurvalta, arvioidaan raportissa. Tulevaisuudessa meriteollisuude yritysten on tähdättävä yhä korkeammalle globaaleissa arvoketjussa, uskoo Meriteollisuus 2020 –kilpailukykytyöryhmä. – Alan tutkimukseen ja koulutukseen edelleen panostetaan, toteaa työryhmän puheenjohtaja, vuorineuvos Ole Johansson.

Työryhmä esittää, että valtio varautuu käyttämään laivanrakennuksen innovaatiotukea entistä monipuolisemmin jo nykyisellä tukipuitteella. Valtion olisi myös nopeutettava oman aluskantansa uusimista esimerkiksi jäänmurron ja puolustusvoimien pitkän aikavälin tarpeita ajatellen.

Näitä huippuosaamisen alueita ovat arktinen osaaminen, energiatehokkaat ratkaisut ja uudet polttoaineet risteilijäalusten ja offshore-rakentamisen ohella. Myös uusimman teknologian hyödyntäminen mahdollistaa monet edellä mainituista ratkaisuista. Suomessa on vahvaa materiaali, kone- ja itc-osaamista.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren mukaan Suomen pitää panostaa energiatehokkuuteen, uusiutuviin polttoaineisiin, ympäristöystävällisiin innovaatioihin ja erilaisiin cleantech-ratkaisuihin,

Selvitysraportin mukaan Aalto-yliopiston arktisen meriteollisuuden osaamista koskevaa tutkimustoimintaa on työryhmän mukaan vahvistettava pikaisesti. Alan tutkimusympäristoihin kuten altaisiin ja simulaattoreihin on panostettava.

Suomessa on kaikkiaan noin 450 meriteollisuusyritystä, jotka työllistivät yhteensä lähes 18 000 henkilöä. Työntekijöistä Suomessa yli 80 prosenttia työskentelee telakoiden ulkopuolella. Varsinkin järjestelmä- ja laitetoimittajat sekä suunnittelutoimistot ovat vallanneet markkinoita maailmanlaajuisesti.

Työryhmän loppuraportti (pdf).